Oś symetrii figury

Instrukcja:

Pytanie 1

Shoot the symmetric shapes.

Strzelaj do kształtów które mają oś symetrii (są symetryczne)

Pytanie 2

Shoot the shapes that are not symmetric.

Strzelaj do kształtów które nie mają osi symetrii  (nie są symetryczne)

Na końcu pojawi się komunikat z wynikami jakie uczeń uzyskał.

Comments