Odczytywanie ułamka z rysunków różnych figur. Quiz

 Instrukcja:
1. Kliknij "Start"
2. Zaznacz odpowiedź oznaczającą ułamek przedstawiony na rysunku. Dalej kliknij "Submit" (Przyślij odpowiedź), jeśli nie ma błędu to przejdziesz do kolejnego pytania
3. Na końcu pojawi się raport dotyczący wyników. 

http://www.softschools.com/math/fractions/picture_fractions/picturefractionsgames.swf
Comments