Obliczenie obwodu i pola powierzchni prostokąta

 INSTRUKCJA:

1. Kliknij kolejno: "Play", "Skip", "Next" (graj, pomiń, następny)
2. Teraz przyłóż linijkę i zmierz prostokąt. Wpisz wymiary w okienka: "Lenght" (długość), "Width" (szerokość), "Area" (powierzchnia), "Perimeter" (obwód)
3. Aby obrócić linijkę kliknij "Rotate ruler" (obróć linijkę)
4. Teraz sprawdź swoje wyniki klikając "Check Answers" (sprawdź odpowiedź)

Comments