Obliczenie obwodu figury

 INSTRUKCJA:

1. Kliknij "Start"
2. Wybierz figurę o danej liczbie jednostek obwodu ("6 feet" to 6 stóp)
3. Oblicz obwody figur i wskaż te które mają podaną liczbę jednostek obwodu (np. "8 units" to 8 jednostek)  

Comments