Obliczanie wartości wyrażenia liczbowego. Łamigłówka

INSTRUKCJA:
  • Kliknij dwa razy "Start". 
  • Twoim zadaniem jest wybrać liczby z tablicy i wstawić pomiędzy znaki działań (kliknij w liczbę a pojawi się pomiędzy działaniami) tak aby równość była prawdziwa.
  • Teraz kliknij "Submit" (podaj do sprawdzenia)
  • Jeśli podałeś prawidłowe liczby przejdziesz do kolejnego zadania, ale już trudniejszego. W przeciwnym wypadku kliknij "Reset" aby zresetować wyniki i rozwiązać to samo zadanie ponownie
    Przypominam kolejność wykonywania działań:
  1. Jeśli w wyrażeniu występuje tylko mnożenie i dzielenie albo tylko dodawanie i odejmowanie - to działania wykonujemy "od lewej do prawej strony" zapisu
  2. Jeśli w wyrażeniu występuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie - to najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie, a potem dodawanie i odejmowanie, przy czym pierwsze i drugie działania możemy wykonywać równolegle   

Comments