Liczba osi symetrii figury

Instrukcja:

Pytanie 1

Shoot the correct lines of symmetry.

Strzelaj do poprawnie zaznaczonych osi symetrii

Pytanie 2

Shoot the shapes with exactly one line of symmetry.

Strzelaj do kształtów posiadających tylko jedną oś symetrii

Pytanie 3

Shoot the shapes with two or more lines of symmetry.

Strzelaj do kształtów posiadających dwie lub więcej osi symetrii

Comments