1. ÕPPENÄDAL
Teema: liitmine ja lahutamine 20 piires üleminekuta
Mäng  
 
3. ÕPPENÄDAL
Teema: liitmise ja lahutamise seosed
 
5. ÕPPENÄDAL
Teema: täisnurk, ristkülik, ruut
 
7. ÕPPENÄDAL
Teema: liitmine üleminekuga
2. ÕPPENÄDAL
Teema: liitmine ja lahutamine 20 piires
üleminekuta
 
4. ÕPPENÄDAL
Teema: tasapinnalised kujundid, kolmnurk
 
6. ÕPPENÄDAL
Teema: summa ja vahe
 
8. ÕPPENÄDAL
Teema: liitmise vahetuvuse seadus