Researchers‎ > ‎

Huang

Jinliang Huang 

PhD


Associate Professor


Environmental Science Research Center

Xiamen University

Xiamen, China

Jlhuang@xmu.edu.cn


CV of Jinliang Huang

Comments