Портфоліо Вільшанкової Вікторії з теми "Відсотки в житті людини"

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові

Вільшанкова Вікторія Юріївна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики  

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

Місто/село, район, область

Кіровоград

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

vuvilshankova@gmail.com

Портфоліо

Творча назва проекту

"Відсотки в житті людини"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет – математика. Другорядні предмети: інформатика, трудове навчання, історія, основи здоров'я.

Вік учнів, клас

10-11 років

Стислий опис проекту (скопіювати з плану)

При вивченні розділу «Відсотки» учням 5-х класів пропонується виконати навчальний проект на тему «Відсотки житті людини». Для реалізації проекту учні організовуються у різні групи за інтересами:

• Історики” - знаходять історичні відомості походження відсотків і їх теоретичне підґрунтя на якому вони базуються.;

• “Дослідники” – розглядають та досліджують широке використання відсотків у  повсякденній діяльності людини.

• “Практики” – демонструють конкретні приклади відсоткових розрахунків у кожній галузі людської діяльності.

Учні будуть розробляти інформаційний бюлетень, створюватимуть та демонструватимуть свої мультимедійні презентації для класу. В ході проекту учні зрозуміють, що відсотки оточують нас і є потрібними для кожної людини.

План вивчення теми (вставити посилання на файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні Онлайнового опитування та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався) . Учні знайомляться з нотатками вчителя, з [ презентацією основних питань вчителя], де визначають основні запитання, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми.

Впродовж роботи над проектом використовують для оцінювання учнів наступні методи:

 •  консультації;

 •   самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання);

 •  робота з опитувальниками до теми.

Наприкінці роботи над проектом Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); анкетування; аналіз листів оцінювання. Учні також використовують форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі.
Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на сайті чи в групі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Під час роботи над проектом учні ведуть блог, а для самооцінки та корекції діяльності використовують контрольний список для блогу. Форма оцінювання блогу та контрольний список для блогу описують критерії створення та наповнення блогу, і використовуються при створенні та наповненні блогу, а також для оцінювання кінцевого продукту.


Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з плану з посиланням на відповідні документи)

І етап – Підготовчий

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 •  разом з учнями переглянути буклет учителя про метод проектів, файл, створений за допомогою Publicher;

 •  розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;

 •  перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів;

 •  переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.


ІІ етап – Мотиваційний

 •  Перед учнями ставиться ключове питання. Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення.

 •  Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.

 •  Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.

 •     Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.

 •  Використовуючи буклет про метод навчальних проектів, учні пригадують разом з учителем основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.

 •   Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».

 •  Для оцінювання роботи в групі та вкладу, який вніс кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним, керівники груп отримують лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності».

 •  Для забезпечення диференціації у навчанні вчитель рекомендує учням використовувати форму оцінювання самоспрямування власного навчання .

 •  Учитель роздає учням форму оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту і проводить її обговорення. Ця форма містить огляд очікувань від створеного ними учнівського проекту. Учитель просить учнів використовувати Форму, щоб допомогти їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання.


ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

 •  пошуком відомостей,

 •  складають план діяльності для впровадження своїх планів,

 •  визначаються зі способом представлення результату роботи;

 •  використовують Форми оцінювання самоспрямування у навчанні.

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, публікацій, веб-сторінок.

 • Історики” - знаходять історичні відомості походження відсотків і їх теоретичне підґрунтя на якому вони базуються.;

 • “Дослідники” – розглядають та досліджують широке використання відсотків у кожній галузі людської діяльності.

 • “Практики” – розробляють для демонструють конкретних прикладів відсоткових розрахунків уповсякденній діяльності людини.

Результати дослідження та зібрані матеріали представляє у формі публікації та добірки матеріалів на сайті.

IV етап – захист проекту

 •  Перед завершенням роботи учні, використовуючи Критерії оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.

 •   Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.

 •  У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації.


Comments