Портфоліо Таровик Ольги з теми "Чотирикутники"


Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові 

Таровик Ольга Іванівна  

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики та математики

Навчальний заклад

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області

Місто/село, район, область

Новоукраїнка

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

tarowikolga1975@gmail.com, tarowikolga@ukr.net

Портфоліо

Творча назва проекту


Чому К. Малевич намалював "Чорний квадрат?"   

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія, інформатика

Вік учнів, клас

8 клас, 13 - 14 років

Стислий опис проекту 

На початку вивчення теми “Чотирикутники” учням 8 класу пропонується виконати навчальний проект на тему «Чому  К. Малевич намалював “Чорний квадрат?”. Під час роботи над проектом учні працюють в малих групах, які досліджують питання:
 1. Де вперше зустрічаються чотирикутники? 
 2. Чому відбулася класифікація чотирикутників?
 3. Як агроному, не вимірюючи кутів чотирикутної земельної ділянки, пересвідчитись, що вона квадратна?
 4. Як побудувати чотирикутники за допомогою циркуля і лінійки? 
 5. Чому художники та архітектори полюбляють чотирикутники? 
Учні планують та розробляють проектні продукти. Вони досліджують історичне походження основних понять, їх класифікацію на основі властивостей та ознак, розв’язують прикладні задачі, будують основні чотирикутники за допомогою циркуля та лінійки, а також досліджують, як чотирикутники використовуються в архітертурі від стародавніх часів до сьогодення та їх використання в мистецтві. 
Кінцевим продуктом для груп, які працюють з питаннями 1, 2, 3 та 5 є створення сторінки на блозі проекту, а для учнів, які працюють над 4 питанням - презентація, яку потрібно вбудувати в блог проекту.

План вивчення теми 

План

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед початком роботи над проектом учні проходять вхідне діагностування, що дозволить виявити рівень володіння учнями Інтернетом та початкові знання по чотирикутникам. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про “Чотирикутники” відбувається при заповненні ними діаграми та таблиці З-Х-Я-Д. Аналіз таблиці З-Х-Я-Д дозволить об’єднати учнів в групи по рівню знань. Перед початком роботи групи 1, 2, 3 та 5 отримують контрольний список для роботи над блогом, а учні групи 4 - контрольний список для презентації. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в із форм представлення кінцевого результату. Група учнів, яка створює кінцевий продукт презентацію використовують протягом роботи Форму оцінювання презентації. В процесі роботи над проектом учні заповнюють форму оцінювання дослідження. Оцінювання діяльності учнів здійснюється вчителем за допомогою он-лайн опитування, яке проводиться впродовж вивчення теми. Вчитель аналізуючи результати проміжного опитування та коментарі учнів консультує (по необхідності), а також спрямовує хід роботи учнів.

По завершенню роботи над проектом учні:

Діяльність учнів та вчителя 

І етап - підготовчий
До початку роботи над проектом вчитель створює:
 1. які вміння та навички мають учні з геометрії перед вивченням теми; 
 2. чи вміють працювати з блогами;
 3. чи мають учні відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має; 
 4. чи всі учні мають електронну скриньку та допомогти створити тим учням, в кого відсутні. 
Також вчитель розробляє Контрольний список для блогу, Контрольний список для презентації, Контрольний список планування проекту, які дозволять учням коригувати процес роботи та підсумкове діагностування у вигляді вправи, яка створена в середовищі Learningapps.

Перед початком роботи над проектом вчитель проводить он-лайн опитування, для визначення рівня готовності учнів до сприйняття даної теми і рівня володіння Інтернетом, а також роздає учням буклет про метод проектів

ІІ етап - мотиваційний:

1 тиждень
Опрацювавши результати опитування вчитель на початку вивчення теми демонструє учням презентацію “Проект на тему “Чотирикутники”, де спираючись на життєвий досвід учнів підводить до ключового питання проекту. Під час перегляду презентації учні заповнюють 3 колонки таблиці “З-Х-Я-Д” (Знаю. Хочу дізнатися. Як дізнатися), а також працюють з організаційною діаграмою. По завершенню роботи із презентацією відбувається обговорення, а за результатами аналізу відповідей в таблиці “З-Х-Я-Д” відбувається об’єднання учнів в групи методом “Думаємо - Об’єднуємося - Ділимося”.
В кожній групі 5 учнів. Розподіл обов’язків та командира групи учні обирають самостійно. Учитель надає учням доступ до блогу, де учні будуть представляти свої роботи.

2 тиждень
Учні після об’єднання в групи переглядають презентацію “Працюючи над проектом”. В презентації представлено тематичні питання, над якими будуть працювати групи, а саме:
 • Історики” - “Де вперше зустрічаються чотирикутники?”. Під час роботи учні повинні дослідити: походження термінів “прямокутник”, “паралелограм”, “квадрат”, “ромб”, “трапеція”; хто вперше почав застосовувати чотирикутники в математиці.
 • Дослідники” - “Чому відбулася класифікація чотирикутників?” Учні повинні з’ясувати, чому відбулася класифікація; які властивості та ознаки мають чотирикутники. 
 • Практики” - “Як агроному, не вимірюючи кутів чотирикутної земельної ділянки, пересвідчитись, що вона квадратна?”. Учні розв’язують задачі прикладного змісту за допомогою чотирикутників. 
 • Будівельники” - “Як побудувати чотирикутники за допомогою циркуля і лінійки?”. Учні досліджують способи побудови різних видів чотирикутників за допомогою циркуля та лінійки. 
 • Естети” - “Чому художники та архітектори полюбляють чотирикутники?”. Учні досліджують використання чотирикутників в архітектурі: від стародавніх часів до сьогодення. В живописі досліджують напрямки, де використовують чотирикутники на картинах. 
Крім того в презентації вказано, що повинно бути кінцевим продуктом (в усіх групах - сторінка на блозі, а група “Будівельники” - створити презентацію, яку повинні вбудувати на блозі); терміни виконання роботи та спосіб проведення рефлексії, яку учні повинні виконувати протягом всієї теми.

Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів, поради щодо пошуку інформації в Інтернеті та інструкцію “Робота з блогами”. Так як результат роботи - сторінка в блозі, то групи 1, 2 , 3 та 5 отримують Контрольний список для блогу, а учні групи 4 отримують Контрольний список для презентації. Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують Форму оцінювання виконання групового завдання.

ІІІ етап - робота над проектом

3 тиждень
Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за критеріями оцінювання інтернет-ресурсів. Складають план діяльності для впровадження своїх планів та ознайомлюються з Формою оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього учні проводять рефлексію_1. Проаналізувавши відповіді учнів вчитель проводить індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

4 та 5 тижні
Учні продовжують дослідження, заповнюють сторінки своєї групи на блозі та створюють презентацію. Під час роботи учні постійно спираються на Контрольний список планування проекту, що дозволяє їм самостійно контролювати виконання дослідження. Крім того учні користуються Формою оцінювання блогу та презентації та контрольними списками. В процесі роботи над проектом учні заповнюють форму оцінювання дослідження.
Наприкінці 4 та 5 тижнів учні проходять рефлексію_2 та рефлексію_3. Консультації, взаємооцінювання, робота з Формою оцінювання самоспрямування у навчанні відбувається протягом всієї роботи. Рефлексія знаходиться на сторінці Опитування в блозі проекту.

IV етап – захист проекту

6 тиждень
Захист проекту відбувається в два етапи на початку тижня:
 • кожна група опрацьовує роботи інших груп, обговорює і залишає коментарі; 
 • кожна група публічно презентує свої роботи. 
Крім того, кожна група ставить оцінки іншим групам в Форму оцінювання проекту та Форму оцінювання блогу (презентації).
Після презентації всіх робіт відбувається обговорення ключового питання “Чому К. Малевич намалював “Чорний квадрат?”. Учні заповнюють останній стовпчик таблиці “З-Х-Я-Д”.

В останній день 6 тижня Вчитель проводить підсумкове діагностування у вигляді вправи, яка створена в середовищі Learningapps. За аналізом відповідей з’ясовує рівень засвоєння учнями даної теми.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.03.2015 - 20.03 2015

Місце проведення тренінгу

КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського"

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна
Comments