Портфоліо Ковальової Олени з теми "Чи керують цифри світом?"

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові

Ковальова Олена Михайлівна

Фах, навчальний предмет

вчитель  математики  та інформатики

Навчальний заклад

 Іванівська ЗШ І-ІІ ступенів

Місто/село, район, область

село Іванівка, Долинського району, Кіровоградської області

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

banduk.vlad@gmail.com

Портфоліо

Творча назва проекту

Чи керують цифри світом?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика, біологія

Вік учнів, клас

14-15

Стислий опис проекту 

На початку вивчення теми учням ставиться ключове питання та тематичні питання, над якими учні працюватимуть протягом вивчення теми. Шукають історичні відомості про походження послідовностей та їх практичне застосування, опрацьовують потрібні формули для знаходження n-го члена прогресії, різниці (знаменника) та суми n членів.

учні працюють в групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання з метою вивчення та застосування знань. вони досліджують проблему та шукають шляхи її вирішення та презентують  свої результати в блозі який самі створюють.

План вивчення теми 

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На протязі вивчення теми вчитель використовує запитання для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих проблем завдання. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про “Числові послідовності” відбувається при заповненні ними таблиці ЗХД .Під час заповнення свого блогу, який допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку.

Учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм  на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також мають визначати рівень своєї участі у проекті та участі всієї групи, оцінити свій вклад в роботу. Для створення презентації діти переглядають форму оцінювання презентації.

До закінчення наповнення блогу  потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам блогу зворотній зв’язок щодо заповнення блогу.  Учні ознайомлюються з  думками та пропозиціями інших та надають час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеного блогу.

Також і для підсумкового оцінювання, організовується взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним. Оцінюють учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання -Чи керують цифри світом?

Діяльність учнів та вчителя 

Вивчення теми  числові послідовності розпочнеться з питання Чи керують цифри світом? Учні переглядають фільм  задумюються над питанням і приходять до думки, що в житті зустрічаються такі завдання, які не можна вирішити без певних знань. На даному етапі роботи відбувається мотивація учнів. Вони переконуються в необхідності вивчення даної теми та її практичного застосування. Для того, щоб зрозуміти чому під час вивчення теми вони працюють над проектом учні переглядають презентацію, підготовлену вчителем. Учні вже мають базові знання, щоб їх згадати вони, відповідають на питання опитувальника, у вигляді інтернет-форми, вчитель аналізує відповіді та визначається з рівнем підготовленості учнів.

Вчитель готує презентацію в якій вмотивовує учня до дій, а саме вирішення поставленої проблеми. В презентації є посилання на оцінювання, що зорієнтовує учня на виконання певної роботи.

Використання Інтернету для досліджень:відшукання історичних даних, пошук інформації, обмін інформацією. Висвітлення роботи засобами онлайн-ресурсів, соціальні мережі( ВК група), он-лайн опитування, миттєві повідомлення, електронна пошта.

Для роботи, обміну інформацією та спілкування учні будуть використовуватись googlе-документи, крім того учні будуть вести блог для висвітлення результатів діяльності. Сілкуватись будуть за допомогою миттєвих повідомлень, та використовуючи соц. мережі.

На початку вивчення теми вчитель разом з учнями використовуючи їх інтереси та знання розподіляє їх на групи: Науковці та Дослідники. Потім кожна група в залежності від теми свого дослідження отримує план вивчення даної підтеми  і на основі цього плану учні створюють презентацію за допомогою якої можна пояснити свою підтему іншим учням класу та розробляють тестові завдання, щоб перевірити як добре учні засвоїли інформацію, яку їм запропонували.  Для створення тестових завдань учні використовують інструкцію, яку їм запропонував вчитель.Науковці вивчають науковий матеріал та пропонують методи розв’язання задач, обговорюють їх у блозі, дають рекомендації Дослідникам. На другому етапі  виконують обчислення до задач, та аналізують отримані результати, обговорюючи їх .Дослідники на пешому етапі працюють з підручниками, посібниками  добуваючи потрібні дані  в Інтернеті та викладають їх у блозі. На другому етапі роботи знаходять історичні відомості про застосування числових послідовностей, як математичної моделі реальних процесів та застосування послідовностей в інформатиці та розміщують їх у блозі на відповідній сторінці.

Після виконаної дослідницької роботи, учні працюють над блогом: заповнюють історичну довідку, Науковці пропонують методи розв'язання поставлених задач. Дослідники надають потрібні дані. Результати обговорюють згодом, аналізують правильність отриманих результатів. Для кращого усвідомлення діяльності учні користуються презентацією для фасилітації. В 9 класі діти ще не вміють створювати блог, тому учитель готує інструкцію по створенню та заповненню блогу. Впродовж виконання учнями їх проектів  вчитель періодично зустрічється з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукає кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів


Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.03.2015-20.03.2015

Місце проведення тренінгу

КОІППО імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна
Комментарии
Влад Бандурак

Comments