Портфоліо Короля Олександра з теми "Теорема, що не втратила актуальність на протязі тисячоліть"

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові

Король Олександр Леонтійович

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Місто/село, район, область

м. Новомиргород, Новомиргородський район, Кіровоградська область

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

e-mail: 
alex.korol.1986@gmail.com

Блог:

Портфоліо

Творча назва проекту

Теорема, що не втратила актуальність на протязі тисячоліть

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика та історія

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Виконання проекту пропонується для учнів 8 класу під час вивчення теми «Теорема Піфагора». Проект об'єднує математику, інформатику та історію.

У ході практичної діяльності учні повинні дослідити біографію Піфагора, розглянути теорему, названу його ім’ям, способи її доведення і застосування до розв'язування задач. Працюючи над проектом, учні розширюють і поглиблюють свої знання з геометрії.

Для виконання проекту клас об'єднується у три групи «Історики», «Науковці» та «Практики». Кожна з груп отримує свої завдання і працює над ними. По завершенню проекту кожна група демонструє за допомогою презентацій та публікацій результати своїх досліджень, на основі яких мають бути заповнені відповідні сторінки блогу.

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом через Google-таблицю, online консультації та коментарі під час заповнення блогу проекту, який створює вчитель.


До початку проекту:

На початку роботи учні проводять роботу з таблицями «ЗХД». Складаються критерії оцінювання робіт учнів, за якими відбувається контроль та самоконтроль в групах.


Під час проекту:

В ході роботи груп вчитель заповнює Google-таблицю, а учні - форми оцінювання прикладу учнівської роботи та форму оцінювання виконання групового завдання (самоспрямування).  Також вчитель заповнює свій журнал спостережень за групами.


Після закінчення проекту:

Учитель оцінює проекти учнів та їхній захист.

Учні проводять самооцінювання та оцінювання робіт кожної групи.

Діяльність учнів та вчителя

До початку роботи над проектом потрібно:

• вчитель повинен переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі;

• пересвідчитися, що учні знають, як користуватися лінійкою, транспортиром та штангенциркулем;

• перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати;

• переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint,

MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та

забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Далі перед учнями ставиться ключове питання:

Що то за кит, на якому тримається планіметрія?

Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Теорема, що не втратила актуальність на протязі тисячоліть?» («Теорема Піфагора») всім класом заповніть дві колонки таблиці ЗХД. Учні за своїми здібностями об’єднуються у 3 групи та знайомляться зі способами представлення результатів своєї роботи:

І група – «Історики», які працюють над питанням «Хто такий Піфагор? Які відкриття в математиці зробив він та його учні?»;

ІІ група – «Науковці» доводить теорему Піфагора різними способами;

ІІІ група – «Практики» займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач.

Для початку роботи над проектом вчитель створює блог, де висвітлюються: інформація про проектну діяльність взагалі і про проект зокрема (тема, ключове питання, тематичні питання тощо), посилання на інтернет-ресурси для проекту, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті.

Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті».  Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль «Форма оцінювання виконання групового завдання. Самоспрямування». Також вчитель роздає учням документ Контрольний список (учнівська презентація ходу та результатів проекту, учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом, і форми оцінювання учнівської роботи. Відбувається обговорення останніх з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

При роботі над проектом:

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями протягом першого тижня займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують "Форма оцінювання виконання групового завдання. Самоспрямування". Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу кожної групи над поставленими завданнями.

І група – «Історики», які вивчають біографію Піфагора, повинні представити результат своєї роботи у вигляді творчого звіту та презентації, що перевіряє набуті знання з даного питання.

ІІ група – «Науковці», працюють над питанням доведення теореми Піфагора різними способами. Результат роботи – творчий звіт та презентація.

ІІІ група – «Практики», займаються питаннями застосування теореми Піфагора під час розв’язання задач, вони повинні представити результат своєї роботи у вигляді творчого звіту та презентації, що показує алгоритм розв’язування прикладної задачі, що містить схему побудови математичної моделі задачі та наглядний приклад  розв’язаної задачі.

Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентацій та публікацій.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання проводяться протягом всієї роботи.

Захист проекту:

Перед завершенням роботи учні перевіряють свою роботу та коригують за потреби.

Призначається вчителем день захисту проекту, перед яким всі групи обмінюються формами оцінювання учнівської роботи та в процесі захисту оцінюють своїх товаришів.

Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок за допомогою опитувальника з використанням інтернет-ресурсів та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці "ЗХД". Потім всі учні здають вчителю форми оцінювання і підсумовуються оцінки та заповнюється Goole-таблиця, в якій відображається результат просування кожної групи та учня над дослідженням.

Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання «Що то за кит, на якому тримається планіметрія?»


Матеріали по проекту:

1.         План вивчення теми

2.         Публікація для представлення особливостей методу проектів

3.         Форма для опитування

4.         Документ для фасилітації

5.         Інструкції:

-           Безпека дітей на інформаційних магістралях

-           Безпечне та відповідальне використання Інтернет

-           Процедура доступу до мережі

-           Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет

6.         Документ оцінювання навчальних потреб учнів (таблиця "ЗХД")

7.         Форма оцінювання прикладу учнівської роботи (блог)

8.         Форма оцінювання прикладу учнівської роботи (презентація)

9.         Форма оцінювання прикладу учнівської роботи (публікація)

10.  Форма оцінювання прикладу учнівської роботи (відеоролика)

11.  Форма оцінювання виконання групового завдання. Самоспрямування

12.  Google-таблиця оцінювання учнів та груп

13.    Приклади учнівських робіт:

-           блог

-           презентації (1; 2; 3)

-           публікація

Comments