Портфоліо Чорної Анни з теми "Функціональність навколишнього світу"

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові

Чорна Анна Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

викладач математики та інформатики

Навчальний заклад

Кіровоградський комерційний технікум

Місто/село, район, область

Кіровоград

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

anna.chernaya86@gmail.com
Блог-щоденник навчання  переглянути : щоденник навчання

Портфоліо

Творча назва проекту

Тема "Функціональність навколишнього світу"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, Інформатика, Економіка

Вік учнів, клас

15-16 років, І курс

Стислий опис проекту 

 Проект має застосування під час вивчення теми “Функції, їхні властивості і графіки”, який вивчається на першому семестрі 1 курсу для студентів спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік”. Він присвячений важливому поняттю сучасної матетиматики - функціональній залежності. Даний проект дає можливість розширити та поглибити знання студентів про функцію, навчитися використовувати властивості функції для побудови графіків функцій, а також для того щоб розвязувати прикладні задачі.  
Студенти групи будуть розподілені на 3 змістові групи,  кожна група має свій вид діяльності і свій остаточний результат дослідження, який буде представлений у вигляді презентацій, буклетів, блогів.

План вивчення теми

 План вивчення теми можна переглянути тут: 

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

До початку проекту:

На початку роботи над проектом викладач представляє студентам і їхнім батькам буклет про метод проектів. 

Надалі викладач презентує студентам презентацію про майбутній метод проекту, його тему, ключові і тематичні питання для дослідження. Презентацію можна переглянути тут:

Проводиться анкетування студентів для того щоб визначити їх зацікавленість по темі і дізнатись на які творчі групи студенти мають бажання бути поділені. Для діагностики фактичного рівня знань з теми викладач пропоную заповнити таблицю “ЗХД”.

Складаються критерії оцінювання робіт студентів, за якими відбувається контроль і самоконтроль в групах з якими студенти будуть працювати над дослідженнями.

Під час проекту:

В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю, у вигляді журналу дослідження! Викладач собі фіксує контроль за процесом роботи в групах. Відбувається контроль вивчення теоретичних питань (оцінювання самостійних робіт, тестування, усні відповіді)

Після закінчення проекту:

Викладач оцінює проекти студентів, та їхній захист над дослідженнями. Студенти дозаповнюють таблицю “ЗХД” і проходять підсумкове тестування по темі.Діяльність учнів та вчителя 

До початку проекту:   

Діяльність викладача

Викладача повідомляє тему та мету проекту, основні цілі та завдання.

Проводить підготовчу роботу по використанню мережі Інтернет.

Створує організаційні, дидактичні та методичні вказівки до проекту.

Проводить анкетування студента за допомогою  опитувальника для виявлення початкових знань з теми.

Післа повідомлення теми проекту, викладача показує вступну презентацію, під час показує якої ознайомлює з основними поняттями про функції.

А також ознайомлює батьків з інформаційнним буклетом про метод проектів

Готує список довідкової літератури та посилань на освітні сайти

Проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких обєднує студентів у групи

Формуює критерії оцінювання роботи студентів.


Під час проекту:

Діяльність студентів:

Студенти діляться на групи.

Перша група має назву “Історики” готує інформацію про історію винекнення поняття “Функція” і досліджує питання «Що таке функція. Історія її виникнення і розвитку?».Подає дослідження у вигляді презентації.

Друга група має назву “Дослідники”, досліджує: як поняття “функція” проявляється в нашому житті, практичне застосування функції. Дослідження подається у вигляді презентації.

Третя група має назву “Математики-практики”, описують і досліджують різні види функцій, практичне застосування функції. Практичність наведена у вигляді документів і презентацій. Їх декілька, тому всі їх можна переглянути на сторінці блогу даної групи.

На протязі дослідницької роботи кожна група відповідає на змістові питання теми, які пов’язані з тематичним питанням відповідь на яке студенти дають за підсумками дослідження.

Кожний студент групи має конкретне завдання.

Кожна група визначає проблему над якою будуть працювати. Кожен студент групи визначає свою роль у вирішенні поставленої проблеми, виходячи зі своїх можливостей і знань. Викладача на протязі всього проекту допомагає студентам, контролює хід виконання завдань, робить підказки.  

    Як результат спільної роботи над проектом студенти створюють блог, в якому кожна група розписує ціль і завдання, які перед нею ставить викладач. Блог можно переглянути!

Студенти будуть безпосередньо використовувати засоби Інтернету для пошуку потрібної інформації, а також використовувати додаткову літературу і основні підручники з предмету по обраній темі. На прикладі викладацької презентації, і маючи вже певні знання про програму офісу -  Microsoft PowerPoint 2010 та Publisher, студенти будуть створювати свої роботи.Студентам буде представлено форми для оцінювання роботи в групах, та самооцінки. А також форми для оцінювання робіт студентами по продуктам, що вони будуть готувати (презентація, буклет). Також в кінці проекту, викладача проаналізує результати заповення студентами таблиці “ЗХД”.

Реалізація проекту.

1етап: Мотиваційний

(Постановка проблеми формулювання тем досліджень)

2 етап: формування творчих груп

(обрання творчої назви проекту , обговорення можливих джерел інформації , обговорення плану роботи)

3 етап: Проектна діяльність студентів

(Самостійна робота протягом 2 тижнів за обраною темою: пошук додаткової літератури, використання можливостей Інтернет-ресурсів; узагальнення отриманих результатів, оформлення отриманих результатів,  консультаціїй викладача на заняттях та в позакласний час)

4 этап: Підготовка звіту про виконану роботу (Робота у групах)

Після закінчення проекту:

Учасники проекту підводять підсумки та роблять висновки. Проходять підсумковий он-лайн тест по темі.
Викладач заповнює підсумкову таблицю оцінювання діяльності кожного студента в проекті.( в ексель)


Інструкції для студентів та їх батьків, щодо використання інтернет-ресурсів:
Корисні інтернет ресурси по темі проекту: 
Comments