Портфоліо Наврось Любові з теми "Знайомство з квадратними рівняннями"


Відомості про автора


Прізвище, ім’я, по батькові

Наврось Любов Іванівна

Фах, навчальний предмет


вчитель фізики та математики

Навчальний заклад

Попельнастівська ЗШ І-ІІІ ступенів Олександрійський район, Кіровоградська область

Місто/село, район, область

с.Попельнасте, Олександрійський район, Кіровоградська область

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

lyuba.navros@gmail.com

Портфоліо

Творча назва проекту

Знайомство з квадратними рівняннями

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту (скопіювати з плану)

Навчальний проект розраховано для учнів 8 класу, при вивченні ними теми: «Квадратні рівняння ». Учні повинні навчитись складати модель задачі, рівняння до неї та аналізувати розв’язок рівняння. Робота над проектом відбувається у групах. Результатом праці є створення вікі-статті, презентації, публікації.


План вивчення теми (вставити посилання на файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Початок проекту


1. Опитувальник для учнів


2. Проведення анкетування серед учнів


3. Робота над основними поняттями проекту


4. Представлення та розгляд презентації вчителя


Робота над проектом


1. Консультативна роль вчителя


2. Самооцінювання та взаємооцінювання


3. Командна робота


4. Контроль за дотриманням вимог до виконання різних видів роботи


Закінчення проекту


1. Представлення вікі-статті, оцінювання


2. Представлення учнівської презентації


3. Представлення учнівського публікації, оцінювання


4. Опитування

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з плану з посиланням на відповідні документи)

Перед початком роботи над проектом вчитель демонструє публікацію про основи проектного навчання та знайомить учнів з темою проекту, ключовим питанням які представленні в учительській презентації , при вивченні теми про квадратні рівняння вчитель робить опитування у вигляді таблиці ЗХД


Учні досліджують:


• історію походження поняття квадратного  рівняння та вчених, які займалися вивченням цього поняття;


• використання математики в різних сферах людської життєдіяльності;


• формулювання задач, використовуючи явища навколишнього середовища;


• застосування квадратних рівнянь до розв’язування прикладних задач.


Перед початком роботи над проектом, учитель проводить опитування учнів.


Дослідники:


1. Досліджують використання математики в різних сферах людської життєдіяльності


2. Збирають інформацію про застосування математичних знань в повсякденні.


3. Займаються оформленням статті.


Вчені-практики:


1. Шукають цікаві прикладні задачі та пропонують шляхи їх розв’язання, використовуючи квадратні


рівняння


2. Будують схему розв’язування прикладних задач за допомогою квадратих рівнянь.


3. Створюють презентацію.


Ерудити:


1. З’ясовують, що таке квадратне рівняння, які є способи їх розв’язання.


2. Розробляють рекомендації щодо розв’язування прикладних задач.


3. Займаються створенням наукової публікації.


У проекті учитель і учні є нерозривною ланкою, яка є взаємозв’язаною і взаємодоповнюючою.


На початковому етапі проекту вибираються головні питання, над яким питаннями проведена робота.


Учитель накреслює основні питання проекту за допомогою презентації вчителя.


Учні об’єднуються в групи: практики, дослідники, теоретики


Основний курс


Коли будуть обрані питання, над якими будуть працювати групи учнів, починається пошук


інформації. Для цього учні користуються друкованою літературою, мережею Інтернет, знайомляться з законом про авторське право вибираючи та відділяючи головне від другорядного. Під час роботи учнів з мережею Інтернет, учні будуть використовувати форми оцінювання блогів. В кінці роботи учні створюють блог проекту.


Результатом учнівської роботи будуть:


1. Вікі-стаття


2. Учнівська презентація


3. Наукова публікація (буклет)


Під час роботи над проектом учні обмінюються інформацією за допомогою електронної пошти


та голосових повідомлень. А також користуються блогами, он-лайн документами для спільного


редагування, які дозволяють учням співпрацювати, учні діляться своїми думками та пропозиціями


щодо реалізації проекту.


Вчитель створює для учнів тематичні опитувальники до початку та в кінці роботи над проектом.
Comments