Портфоліо Брайко Володимира даниловича з теми "Значення знань МКТ та основ термодинаміки в житті,побуті та техніці"

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові

Брайко Володимир Данилович

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики та математики

Навчальний заклад

ВЗШ №38

Місто/село, район, область

Кіровоград

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)braykovd@gmail.com
щоденник навчання

Портфоліо

Творча назва проекту

Значення МКТ та основ термодинаміки в житті, побуті та техніці.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика та інформатика.

Вік учнів, клас

15-16 років 10 клас

Стислий опис проекту 

10 клас.Молекулярна фізика й термодинаміка. Клас поділяється на 2групи:теоретики і практики. Теоретики роблять розрахунки досліджень.Практики - есперементальну частину дссліджень

План вивчення теми 

Оцінювання 

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом. Вчитель сплановує його так, щоб:

 використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання;

 вести оцінювання у продовж всього навчального циклу;

 надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми

 залучати учнів до процесу оцінювання.

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчитель має забезпечити учнів наступним:

 чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів;

 моделями та інструкціями для високоякісної роботи;

 можливостями для здійснення моніторингу - відслідковування ходу власного просування у навчанні;

 засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночних даних  від інших учнів для того, щоб покращити власну виконану роботу і діяльність;

 надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів;

  підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання.


таблиця ЗХД

оцінювання презентації

оцінювання блогу


Діяльність учнів та вчителя 

І етап – Підготовчий Перед початком роботи над проектом вчитель

 створює буклет проекту.

 До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;

перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати.

переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап – Мотиваційний

документ фасилітації

онлайнова форма опитування

 Перед учнями ставиться ключове питання:Яке ж значення має в житті людини вивчення теми “МКТ” та “Основи термодинаміки”  Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення.

 Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.

  Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.

 . Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних фізичних понять,законів а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту , всім класом заповнюють тестові роботи.

 Учні формують 2 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.

.  ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

блог проекту

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

 пошуком відомостей,

 складають план діяльності для впровадження своїх планів,

 визначаються зі способом представлення результату роботи та

 та використовують Форми оцінювання самоспрямування у навчанні

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації.

 I група - працює над теоретичною частиною завдання. Опрацьовують та накопичують знаня по даній темі    ІІ група - проводить експерименти та робить висновки.  

Результати дослідження та зібрані матеріали представляє у формі публікації та добірки матеріалів на сайті.Порівнюють дані теорії з практикою.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.

Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап – захист проекту

  Перед завершенням роботи учні, використовуючи Критерії оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.

Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі; оцінювання навичок спільної діяльності.

 Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.

 У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують

форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками ї презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з фізики.

 Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється таблиця оцінювання.Учні разом з учителем переглядають таблицю.   Доцінюють та самооцінюють свої знання.  Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.

Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію.


Comments