Портфоліо Полякової Ірини Олександрівни з теми "Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга"

Відомості про автора 

Прізвище, ім’я, по батькові

Полякова Ірина Олександрівна 

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та математики

Навчальний заклад

Крупська загальносвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації Кіровоградської області

Місто/село, район, область

село Крупське, Кіровоградський район

Контактні дані (адреса, посилання на профіль)

irinochka2891@gmail.com

Портфоліо

Творча назва проекту

Геометрія у нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, Фізика.

Вік учнів, клас

11-12 років, 6 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з плану)

Група учнів 6-го класу бере участь у проекті «Геометрія у нашому житті». Перед учнями ставиться завдання, яке вони мають дослідити - для чого нам потрібно число “Пі”. Учні після повідомлення теми та мети проекту, об'єднуються у групи ("Історики", "Теоретики", "Практики"), щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання; проводять дослідження, а також демонструють результати своєї роботи.

План вивчення теми (вставити посилання на файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Початок проекту
1. Опитувальник для учнів
2. Проведення анкетування серед учнів
3. Робота над основними поняттями проекту
4. Представлення та розгляд презентації вчителя 
5. ЗХД (Знаю Хочу Дізнаюсь)
Робота над проектом
1. Консультативна роль вчителя
2. Самооцінювання та взаємооцінювання
3. Командна робота
4. Контроль за дотриманням вимог до виконання різних видів роботи
Закінчення проекту
1. Представлення вікі-статті
2. Представлення учнівської презентації
3. Представлення учнівської публікації
4. Опитування

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про «Коло. Довжина кола. Круг.Площа круга. Круговий сектор» відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д, а також Опитувальника у вигляді тесту. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації, контрольний список для блогу, контрольний список для вікі або контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання.


Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з плану з посиланням на відповідні документи)

Для початку вивчення теми вчитель має роздати брошуру з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцією використання проектів у школі. Учні починають вивчати тему з математики «Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор»,  висувають проблему чи можуть пригодитися здобуті ними знання та уміння з навчальної дисципліни уже зараз на користь свого класу. Згідно створеного плану впровадження проекту вчитель розподіляє обов’язки та здійснює необхідну роботу. Вчитель ознайомлює учнів з учительскою презентацією, в якій представляється ключове питання: Для чого нам потрібне число “Пі”?, оголошуються тематичні питання проекту: Як знання значення числа “Пі” можуть допомогти нам в житті? В яких сферах життя і діяльності людини використовується поняття довжини кола та площі круга? Як часто ми зустрічаємось з необхідністю застосування числа “Пі” в нашому повсякденному житті? Чи можна обчислити число “Пі” самостійно? Знайомить учнів з законом про авторське право. За допомогою презентації проводиться мозковий штурм для виявлення вхідних знань, уявлень про ймовірність випадкової події за допомогою З-Х-Д. Ставить перед ними завдання, яке в подальшому вони мають дослідити. Вчитель показує учням, як використовувати шаблон а також шаблон дослідження де учні можуть робити свої нотатки. Шаблон може використовуватися для спрямування учнів під час дослідження тематичного питання, робити висновки. Учні об'єднуються у групи ("Історики", "Теоретики", "Практики") для здійснення проектної діяльності; складають орієнтований план подальшої роботи; розподіляють обов'язки між собою.  "Історики" працюючи в групі збирають, систематизують та узагальнюють інформацію щодо історії виникнення числа “Пі” та як його використовували. Результати роботи представляють у вигляді публікації. Учні групи "Теоретики" опрацьовують теоретичний матеріал по даній темі, результати представляють у вигляді презентації. "Практики" виконують практичну роботу по даній темі, результати якої представляють у вигляді презентації (або вікі-статті (оформлюють результати у формі вікі-публікації за інструкцією.)). Всі свої роботи та дослідження учні викладають на блозі проекту. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує документи для фасілітації. Представляють результати дослідження.

Перед початком роботи над проектом, учитель проводить опитування учнів.

Історики досліджують:

• історію походження числа“Пі” та вчених, які займалися вивченням цього поняття;

• використання знань про коло, довжину кола, круг, площу круга в різних сферах людської життєдіяльності;

Практики:

1. Шукають цікаві прикладні задачі та пропонують шляхи їх розв’язання, використовуючи формули для знаходження числа “Пі”, довжини кола та площі круга.

2. Формулюють  задачі, використовуючи явища навколишнього середовища;

3. Застосовують набуті знання, формули до розв’язування прикладних задач.

4. Створюють презентацію.

Теоретики:

1. З’ясовують, що таке коло, круг, сегмент, довжина кола, площа круга.

2. Розробляють рекомендації щодо розв’язування прикладних задач.

3. Займаються створенням наукової публікації або презентації.

Основний курс

Коли будуть обрані питання, над якими будуть працювати групи учнів, починається пошук інформації. Для цього учні користуються друкованою літературою, мережею Інтернет, вибираючи

та відділяючи головне від другорядного. Під час роботи учнів з мережею Інтернет, учні будуть використовувати форми оцінювання веб-сайтів.

Результатом учнівської роботи будуть:

1. Учнівський блог.

2. Учнівська презентація.

3. Наукова публікація (буклет).

Під час роботи над проектом учні обмінюються інформацією за допомогою електронної пошти та голосових повідомлень. А також користуються блогами, он-лайн документами для спільного редагування, які дозволяють учням співпрацювати, учні діляться своїми думками та пропозиціями щодо реалізації проекту. Вчитель створює для учнів тематичні опитувальники до початку та в кінці роботи над проектом.

Comments