Про коледж

У 2010 році в місті Чорткові за клопотанням керівництва Тернопільського національного економічного університету та з метою підвищення якості фахівців наказом Міністерства освіти і науки України за № 960 від 18.10.2010р. створено коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ як його структурного підрозділу без права юридичної особи. Коледж  розміщений в адміністративних приміщеннях  Чортківського інститут підприємництва і бізнесу за: Тернопільська область, м. Чортків, вул. С.Бандери, 46.

Коледж готує молодших спеціалістів за освітньо-кваліфікаціним рівнем молодший спеціаліст (на базі неповної загальної освіти) – із спеціальностей 5. 03050901 «Бухгалтерський облік» та 5. 03050801 «Фінанси і кредит».

  На даний час в коледжі здобувають освіту 88 студентів денної форми навчання із багатьох областей України: Івано-Франківщини, Львівщини, Хмельниччини, Тернопільщини, а також АР Крим .

  У навчальному закладі для підвищення педагогічної майстерності викладачів діє педагогічна та методична рада, для підвищення кваліфікаційного рівня створено атестаційну комісію. Головним завданням цих органів є надання методичної допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, впровадженні у навчальний процес нових інноваційних форм і методів навчання та широкому використанні традиційної педагогічної та наукової думки. В коледжі формується методична робота циклових комісій, проводяться тижні циклових комісій , які є яскравим свідченням належного рівня навчальної, методичної та організаційної роботи педагогічного колективу в плані підготовки якісних спеціалістів галузі економіки. Успішно працює рада кураторів та рада профілактики, що дозволяє уникати випадків правопорушень серед студентської молоді, системно проводяться виховні години та заходи спрямовані на вшанування історичних та культурно-мистецьких подій. Працюють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції.

  Формується фонд наукової, навчальної та методичної літератури що становить більше 16 тисяч примірників, працює читальний зал та мультимедійна бібліотека. Функціонують дві навчальних лабораторії інформаційних технологій.

  У 2010 році у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ відкрито спортивно-оздоровчий комплекс «Економіст», де студенти мають змогу займатись як на заняттях з фізичної культури так і в спеціалізованих гуртках та в позааудиторний час.

  В навчальному закладі сформована кабінетна система та предметні циклові комісії. На даний час в провадження навчально-виховного процесу залучено 17 викладачів, серед них 8 основних працівників і 9  сумісників.  Більше 40 % викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 кандидатів наук.

   Керівництво Університету та інституту постійно сприяє зміцненню матеріально-технічної та науково-методичної бази.

  Після закінчення коледжу студенти матимуть змогу працювати  у сфері бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій різних форм власності, комерційних структурах, сфері малого та середнього бізнесу, виконувати допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування, виконувати операції в банківських та фінансово-кредитних установах. Нашим завданням є підготовка здібних фахівців із високим рівнем професійних та організаторських функцій.
 

         На перспективу у своєму розвитку коледж планує пройти декілька етапів, які забезпечуватимуть досягнення відповідного рівня навчального процесу, якості навчання та фахової підготовки, що відповідають вимогам державних стандартів вищої освіти України, дає право одержувати державного взірця та відкриє перед ними можливість подальшої професійної наукової діяльності. На це спрямований міждисциплінарний принцип підготовки спеціалістів, який широко використовується в коледжі.

 
 
Адміністрація коледжу знаходиться на 3 поверсі головного корпусу, кабінет №320
 
Співробітники коледжу

        Жовковська Тетяна Тарасівна, у 1989 закінчила Тернопільський фінансово-економічний  інституту, спеціальність: «Бухгалтерський  облік і аналіз  господарської діяльності». З 1996 року працює у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ.  Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент, 2010р. Тема дисертації: «Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів в Україні» у Київському національному університеті харчових технологій. Автор більш чим 30 наукових публікацій, співавтор навчальних посібників, автор 5 методичних видань. Нагороджена нагрудним знаком «Подякою Президента асоціації навчальних закладів України приватної форми власності».


 

 

         Гіль Олександра Орестівна, закінчила у 1995 році Чернівецький державний університет  ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Історія” і отримала кваліфікацію викладача історії. У 2001 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит" та здобула кваліфікацію економіста. Викладач предмету «Всесвітня історія».

 
         Шевчук Ольга Василівна, закінчила у 1991 році Тернопільський педагогічний інститут ім. Галана і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та присвоєно кваліфікацію вчителя математики, інформатики і обчислювальної техніки. У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (інформатика). Викладач дисципліни «Інформатика».

 

 
 

 


       Павлишин Олександра Антонівна, закінчила у 1977 році Львівський державний університет ім. І. Франка і присвоєно кваліфікацію “Хімік. Викладач хімії». Викладач дисциплін «Хімія», «Екологія» та «Біологія».

 


    
 

    Кульчицький Руслан Володимирович, закінчив у 1996 році Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Географія та історія” і здобув  кваліфікацію вчителя географії та історії. Викладач предметів «Історія України», «Людина і світ».

 
 

     

    Регета Любов Максимівна
, закінчила у 1978 році Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Українська мова та література” і здобула  кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Викладач дисципліни «Українська мова».
 

     


  Фарійон Любов Михайлівна
, закінчила у 1993 році Калінінградський державний університет за  спеціальністю “Географія” і здобула  кваліфікацію вчителя географії. Викладач предмету «Географія».
 
 
 
 


 

          


Підсторінки (1): абітурієнту коледжу
Comments