ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 Επωνυμία:            ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ι.Τ.Ι.)

 Μορφή:               Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία

 Διεύθυνση έδρας: Καμενίτσα, 250 02  Βραχναίικα Αχαΐας

 Email:                     insti.gr     (at)    gmail.com 

  Τηλ.:                  2693071368, 6978220635