Strona Główna

Firma „INSPEK” świadczy usługi w zakresie inspekcji telewizyjnej rur i kanalizacji. Dysponujemy nowoczesnym urządzeniem pozwalającym skontrolować rury o przekroju od 100 do 1200 mm. Przeprowadzona inspekcja pozwala na ocenę  poprawności wykonania nowych sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz kontrole działających kanalizacji. W trakcie inspekcji można jednoznacznie stwierdzić wady, takie jak:
-         nieprawidłowe spadki

-         mechaniczne uszkodzenie rur

-         przeszkody

-         nieszczelność złączy

Efektem inspekcji telewizyjnej jest raport z badania, który zawiera:

- szczegółowe informacje o badanym odcinku kanalizacji

- długość badanego odcinka z naniesionymi miejscami ewentualnych uszkodzeń

- wykres przebiegu kanalizacji

- zdjęcia z zaobserwowanych nieprawidłowości

- film na płycie CD/DVD z przeprowadzonej inspekcji

W celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientom urządzenie do inspekcji telewizyjnej kanalizacji zamontowane zostało na samochodzie terenowym. Rozwiązanie to pozwala na dojazd do miejsca badania w szczególnych warunkach budowach, gdzie często potrzebny jest pojazd na wysokim zawieszeniu i napędem na cztery osie. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędności związane z przygotowaniem dojazdów dla tradycyjnych pojazdów dostawczych, na których przeważnie zamontowane są urządzenia do inspekcji telewizyjnej kanalizacji.