Departaments

CAPS DE DEPARTAMENT 2014-2015


Dep. Ciències Experimentals

Joan Carrió

  • Seminari de Biologia i Geologia

---

Dep. Ciències Socials

Rosa M. Coso López

Dep. Educació Física

Núria Roca Martín

Dep. Expressió

---

Dep. Llengua castellana i literatura

Jesús Monge

  • Seminari de Llatí

---

Dep. Llengua catalana i literatura

David Ferrando

Dep. Llengües Estrangeres

Sara Álvarez

Dep. Matemàtiques

Antonio Calvín

Dep. Psicopedagogia i orientació

Encarna Pérez Tardío

Dep. Tecnologia

Ángel Gómez Rincón