Secretaria‎ > ‎

Altres tràmits

Expedició de títols d'ESO

L'expedició dels títols corresponents a l'ESO s'inicia d'ofici i, per tant, la persona interessada no ho ha de sol·licitar al centre ni ha de pagar cap taxa. 

Expedició de títols de Batxillerat

Cal dirigir-se a Secretaria per sol·licitar, un cop acabats els estudis de Batxillerat, l'expedició de la titulació corresponent. La documentació que cal aportar per a la sol·licitud del títol és la següent:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Últimes notes.
  • Imprès per a pagar a La Caixa.
  • Instància de sol·licitud d'expedició del títol.

L'imprès per a pagar a La Caixa i la instància s'han de recollir a Secretaria.


Certificat acreditatiu de coneixement del català

Si sou exalumnes, és possible demanar a Secretaria un certificat acreditatiu dels coneixements de català per als processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A la taula d'equivalències hi teniu especificat quin nivell de català correspon als estudis que heu cursat, els requisits i la documentació que cal presentar. Sinó disposeu de cap document que acrediti la vostra escolarització al centre, cal omplir  la sol·licitud de dades de l'expedient per poder obtenir el certificat acreditatiu. 


Documentació

books