Oferta Educativa‎ > ‎ESO‎ > ‎

Projecte de Recerca 4t ESO

El projecte de recerca és un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat de 4t d'ESO en equip, entorn d'un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d'autonomia de l'alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

El projecte de recerca té la consideració d’una matèria optativa.

Al següent document hi trobareu les propostes dels Departaments Didàctics de l'institut per al curs 2014-2015:


Documentació per a l'alumnat i les famílies: