Oferta Educativa‎ > ‎ESO‎ > ‎

Projecte de Recerca 4t ESO

El projecte de recerca és un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat de 4t d'ESO en equip, entorn d'un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d'autonomia de l'alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

El projecte de recerca té la consideració d’una matèria optativa.

Propostes dels Departaments Didàctics pel Projecte de Recerca del curs 2017-2018