Formålet med konferencen

Konferencen skal belyse de muligheder der er for at grønland kan opnå et (større) kommercielt udbytte af forskningsaktiviteterne i vores land.
Vi skal væk fra vanetænkningen om, at forskning er noget fremmed, som ikke interesserer os og som vi ikke blander os i.
Vi skal fremhæve tanken om, at det grønlandske samfund kan få gavn af forskning og uddannelse på højeste niveau.
Vi skal fremme iværksætteri baseret på teknologisk udvikling og forskerkompetencer.
Vi skal se mulighederne som åbner sig for os i et fremtidigt videnssamfund i ’frontier’-regionen Arktis.

Arrangementet foregår i Nuuk 17. – 18. november 2015 

Konferencen

Konferencen foregår onsdag den 18. november i Katuaqs lille sal, i tidsrummet 9:00 til 17:00. 
Under konferencen vil der være en række oplæg, med forskellige temaer. Publikum inviteres til at stille spørgsmål, eller debattere med oplægsholderne efter hver session. 
Konferencen er primært henvendt til politikere og beslutningstagere, embedsfolk og folk som til dagligt beskæftiger sig med forskning. Men også til studerende og andre interesserede. 

Konferencen foregår på dansk og grønlandsk og der vil være oversættelse mellem de to sprog. 
Der vil blive serveret en frokost, samt the/kaffe og andet godt i løbet af dagen. 

Workshops

Dagen før konferencen vil der være en række workshops. Det foregår på Naturinstituttet, fra kl 9:00 til 12:00. 
Ved disse workshops vil der være lejlighed til at indgå i en dybere faglig dialog mellem en række oplægsholdere og publikum. 
Workshops henvender sig mest til de fagpersoner som i det daglige beskæftiger sig med forskningsrelaterede emner, men andre er også velkomne. 

Workshops vil ikke blive tolket.
Der vil blive serveret the og kaffe.