ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 19/20


Calendari de les activitats: 
Inici: Setmana del 30 de setembre 

Final: Setmana del 22 de juny

 Detall de les activitats: 

StartBots

En aquests tallers es proposen activitats amb robots seqüenciadors molt senzills de programar. 
Principalment, els objectius dels reptes són que els nens i nenes programin els robots perquè aconsegueixin arribar a un destí concret. Per crear aquesta programació es poden utilitzar targetes amb les seqüències d’ordres. 
Les activitats i projectes que es proposen es basen en temes molt diversos: emocions, música, matemàtiques, art, animals, etc. 
Els robots no només són un gran recurs per treballar conceptes espacials, lateralitat, llenguatge i conceptes matemàtics; sinó que també es desenvolupa el treball en equip, aprendre a respectar el torn i altres habilitats social. 

   Edat:  de 4 a 6 anys 
   Preu: 1 Sessió/set.(1h30min.): 42€/mes. Matrícula 40€


RoboBlocks

Vídeo de Wedo Youtube

En aquests tallers es proposen activitats amb robots que es programen per blocs: Lego Wedo, Edison, Lego Boost, Artie o Croc and Play. 
Les activitats i projectes generalment s’inicien amb la construcció pautada o lliure dels robots, i finalment es programen. 
Els nens i nenes aprofundeixen en aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una manera lúdica i engrescadora. 
Alhora, durant els projectes, es tracten continguts de manera transversals: coneixement del medi natural, social i cultural, matemàtiques. 

   Edat: de 6 a 9 anys 
    Preu: 1 Sessió/set.(1h30min.): 42€/mes. Matrícula 40€

RoboBlocks High

El Roboblocks High ofereix una versió més complexa del Roboblocks. Durant les activitats s’utilitzen motors, sensors d’infrarojos, de detecció d’objectes, seguidor de línies, entre d’altres. La programació i les construccions són més elaborades i pensades per a nens i nenes més grans.

   Edat: de 9 a 11 anys 
   Preu: 1 Sessió/set.(1h30min.): 42€/mes. Matrícula 40€

  


Robots i reptes amb LegoMindstorms

Aquest taller permet als estudiants desenvolupar projectes i dissenyar creacions pròpies utilitzant motors interactius, engranatges, rodes, eixos i sensors (tàctil, de color, infraroigs). 
Aquesta eina desperta la creativitat i la imaginació dels nois i noies, ja que permet la construcció d’infinits muntatges. A més ofereix una eina de programació molt completa però a la vegada intuïtiva. 
Aquest taller dóna l’oportunitat de participar en el pròxim ROBOLOT (al mes de Maig).

   Edat: de 10 a 14 anys 
   Preu: 1 Sessió/set.(1h30min.): 42€/mes. Matrícula 40€


RoboMaker

Aquest taller ofereix als estudiants la possibilitat de construir el seu propi robot: el primer pas és aprendre a dibuixar en 3D (utilitzant programes de disseny com Sketch up), dissenyar el robot i imprimir-lo amb les impressores 3D. Finalment, muntar-lo i programar-lo (amb programes com Arduinoblocks o Scratch).Els nois i noies aprendran a controlar el moviment del robot, utilitzar els sensors, detectar objectes, etc. Un cop assolits els conceptes bàsics, es plantejaran diversos reptes i proves que hauran de superar amb el seu robot.A més, aquest taller dóna l’oportunitat de participar en el pròxim ROBOLOT (al mes de Maig).

   Edat: de 10 a 16 anys 
   Preu: 1 Sessió/set.(1h30min.): 42€/mes. Matrícula 40€

InvenTeam

Aquest taller està pensat per aquells nois i noies que ja hagin realitzat tallers previs com el robomaker, o bé ja tinguin una base mínima al voltant de tecnologies creatives com 3D, Arduino o similar. És un taller molt obert on es treballa a fons la creativitat. Es fan diversos treballs i/o projectes a partir d'idees generades pels propis assistents. 
Es tracta d'anar adquirint coneixement i estimular el pensament creatiu a partir de la manipulació pràctica dels diversos elements i el treball amb diferents tecnologies. 

   Edat: de 11 a 16 anys 
   Preu: 1 Sessió/set.(1h30min.): 42€/mes. Matrícula 40€

   
                                                                       CATÀLEG ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 


Comments