เมืองพัทลุง

คำขวัญ ประจำจังหวัด

                    เมืองหนังโนรา                                                            
                                      
   
        อู่นาข้าว
           


                       พราวน้ำตก                                                                
             
  
                        แหล่งนกน้ำ
            
      

                       ทะเลสาบงาม                                                      
                        เขาอกทะลุ                                            

                        น้ำพุร้อน