Головна


Доброго часу доби!

Ви знаходитесь на сайті, присвяченому розкриттю проблемних питань освіти дітей з особливими потребами. В наш час вищезгадана низка освіти - як цей шар біля Палацу президента - манить і зачаровує, а зрушити не дається. Перед нами, працівниками корекційної педагогіки, стоїть необхідність безперервних дій, які мають бути направлені на поліпшення та модернізацію системи освіти дітей з вадами психофізичного розвитку.  За мету даного ресурсу я вбачаю:
  • посилення науково-теоретичної спрямованості змісту роботи з кадрами в курсовий і міжкурсовий періоди
  • ознайомлення педагогів з методиками по захисту прав дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків
  • інформаційно-методичне обслуговування педагогів інтернатних установ, фахівців корекційної служби
  • підвищення професійного рівня педагогічних працівників з питань спеціальної педагогіки.
Актуальність створення даного сайту продиктована модернізацією системи освіти дітей з особливими потребами, комп'ютеризацією, що все більше поширюється, необхідністю:
  • безперервного і зручного консультування педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області, які здійснюють навчання учнів з психофізичними вадами за програмами спеціальних шкіл
  • науково-методичного керівництва курсами підвищення  кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, логопедів та дефектологів Черкаської області
  • постійного вивчення питань корекційної педагогіки та поширення досвіду
  • координування діяльності загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу тощо.
Всі вищезазначені цілі досягаються набагато швидше і вся система працює набагато ефективніше, коли посередником між людьми, які перебувають на віликій відстані один від одного, є інтернет.