Kadra przedszkola - Naszą siłą są ludzie

Poniżej załączamy krótką charakterystykę naszej kadry:
Nauczycielki:
Izabela Borek
 - lat 25. 
Pełniąca obowiązki dyrektora. Wykształcenie wyższe magister pedagogiki Uniwersytet Śląski w Cieszynie, 1 rok doświadczenia w pracy w przedszkolu niepublicznym finansowanym ze środków unijnych, Praktyki w przedszkolach, 
Organizuje zajęcia, sama jest animatorem wielu wspólnych inicjatyw i potrafi doprowadzić sprawę od początku do końca. Bardzo mocno zaangażowana w tworzenie naszego przedszkola.

Cechy: punktualna, kreatywna, komunikatywna, nastawiona pozytywnie na pracę z dziećmi, odpowiedzialnaAnna Wala
 - lat 27. 
Nauczyciel. Wykształcenie wyższe magister pedagogiki Uniwersytet Śląski w Cieszynie, 2 lata doświadczenia w pracy w przedszkolu publicznym, Praktyki w przedszkolach, 
Kursy ukończone: I stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Muzyka, ruch, taniec i zabawa w pracy z małymi dziećmi Kurs doskonalący Metody Dobrego Startu .

Cechy: punktualna, kreatywna, komunikatywna, lubiąca wycieczki górskie i polską literaturę, nastawiona pozytywnie na pracę z dziećmi, odpowiedzialna
Pomoce nauczyciela


Krystyna Jarnot
 - lat 52. Wykształcenie techniczne - włókiennik.  Wielkie serce do dzieci, umiejętność zainteresowania dzieci i skupienia ich uwagi na podejmowanych czynnościach. Jest naszą "babcią" dla dzieci, u której można zawsze poczuć bezpieczeństwo i ciepło. Współpracuje z nauczycielami i pomaga utrzymać porządek. 30 lat doświadczenia w pracy. Cechy: punktualna, szczera, życzliwa.

Katarzyna Matusiak
 - lat 25. Wykształcenie wyższe licencjat pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogika Akademii Pedagogicznej w Krakowie (umiejętność pracy z dziećmi niepełnosprawnymi),  Praktyki w przedszkolach, samodzielnie prowadziła grupy oazowe - Wychowawca, Animator czasu wolnego, Znajomość języka migowego, umiejętność gry na gitarze. Ukończyła kursy I i II stopnia z biblioterapii.


Cechy: zaangażowana, konsekwentna, odpowiedzialna, kreatywna, komunikatywna

Współpracujący:

Rytmika:


Agnieszka Klimasara
 - lat 40. Wykształcenie wyższe magister : Akademia Muzyczna w Katowicach - specjalność - gra na fortepianie
Magister sztuki, Nauczyciel w szkołach muzycznych w Bielsku-Białej i Cieszynie na pierwszym i drugim stopniu. W naszym przedszkolu uczy dzieci rytmiki. potrafi znaleźć talent muzyczny i go kształtować.

Wyróżnienia i nagrody - sukcesy pedagogiczne (wybrane):
I miejsce na II ogólnopolskim Konkursie Muzyki Polskiej w Skierniewicach
I miejsce na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym  im. Beli Bartoka dla dzieci i młodzieży w Warszawie
I miejsce na Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej  w 2009 r.
II miejsce na XXI Kłodzkim konkursie Pianistycznym 
II miejsce na XVI Ogólnopolskim konkursie pianistycznym w Żaganiu
III miejsce i nagroda specjalna na XVIII konkursie pianistycznym Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w SzafarniZajęcia plastyczne, ceramiczne, garncarstwo: Nauczyciel spedzi z naszymi podopiecznymi zarówno w zajęciach podstawowych jak i wakacyjnych łącznie 240 godzin zajęć 


Bożena Chajduga
 - lat 50. Doświadczenie zawodowe związane z ceramiką i pracą z dziećmi:
    • prowadzenie pracowni ceramicznej w Czańcu od 2003 r.
    • prowadzenie zajęć z ceramiki na świetlicy
    • prowadzenie zajęć w 3 różnych placówkach przedszkolnych 
    • zajęcia indywidualne z dziećmi z ceramiki i innych technik plastycznych
    • prowadzenie galerio-kwiaciarni w Hałcnowie, prace ceramiczne, obrazy olejne i akrylowe, inne technikiLogopedzi: spędzą z naszymi podopiecznymi zarówno w zajęciach podstawowych jak i wakacyjnych łącznie 210 godzin zajęć, a z rodzicami w celu wsparcia przy edukacji dzieci - 260 godzin 

Teresa Maroszek - lat 48. Wykształcenie wyższe. Kwalifikacje, ukończone kierunki studiów: Logopedia z elementami neurologopedii, Zarządzanie oświatą, Studium socjoterapii, Terapia psychopedagogiczna, Wychowanie przedszkolne. 7 lat doświadczenia jako nauczyciel przedszkolny, 15 lat doświadczenia jako dyrektor przedszkola w Kaniowie, Obecnie prowadzi świetlicę środowiskową w Bestwinie i w Kaniowie, jest logopeda i nauczycielem w zespole szkolno-przedszkolnym w Kaniowie.

Katarzyna Przewoźnik - lat 35. Ukończone studia wyższe na kierunkach: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, Pedagogika wczesnoszkolna, Logopedia, Neurologopedia.Nauczyciel w przedszkolu w Bestwinie, Logopeda w Ośrodku Zdrowia w Bestwinie oraz Logopeda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwinie


Język angielski:


Abujabal Nurein Aboo - lat 32. Native speaker - lektor języka angielskiego, bardzo dobry kontakt z dziećmi. Od 10 lat w Polsce. Nauczyciel języka angielskiego w  Warszawie, Bielsku-Białej. Przepiękny angielski akcent. Dzięki niemu dzieci naucza się prawidłowej wymowy głownie poprzez zabawę :).  W Kenii zarządzał nieruchomościami i był wolontariuszem na rzecz osób poszkodowanych w zamachach terrorystycznych.Nauczycielka na L4.


Anna Dziedzic
 - lat 27 -  Wykształcenie wyższe magister, - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 4-letnie doświadczenie w pracy w przedszkolach, Cechy i umiejętności: dobra znajomość języka angielskiego, zdolności plastyczne, prawo jazdy, ukończony kurs dla opiekunów do dzieci oraz osób starszych, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, znajomość obsługi komputera, umiejętność gry na keyboardzie, rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku Logopedia z elementami neurologopediiComments