Strona główna‎ > ‎

Wsparcie innych

Opis
W ramach działalności stowarzyszenia podejmujemy rózne inicjatywy wspierające działanie innych organizacji lub osób fizycznych, które są spójne z naszym kierunkiem rozwoju i celami statutowymi.

Cel:
Zwiększenie skuteczności działania na rzecz potrzebujących.

Warunki przystąpienia do wsparcia
  • Nasze stowarzyszenie wspiera konkretne osoby, działania, problemy, które zostały przez nas zweryfikowane. 
  • Osoba, dla której czynimy działania wspierające musi byc osobiście znana, bądź nastąpił kontakt z tą osobą
  • Przedstawiona nam dokumentacja potwierdza fakt istnienia problemu do rozwiązania
  • Przedstawiciele stowarzyszenia identyfikują się z problemem.
Zobacz więcej: