Strona główna‎ > ‎Dotacje unijne‎ > ‎

Węgierska G. jakiej nie znamy

Celem głównym projektu jest: Integracja społeczna mieszkańców gminy Węgierska Górka, poprzez rozwój inicjatyw lokalnych i dialogu społecznego. Celem jest integrowanie społeczności gminy w oparciu o wydarzenia historyczne z okresu II wojny światowej, będące świadectwem i przykładem współdziałania i solidarności mieszkańców gminy.

Cele szczegółowe:
- Zwiększenie świadomości mieszkańców, ich zdolności do lepszej obserwacji otoczenia i nakierowanie na zachowania prospołeczne. Projekt służy przekazaniu wzorców wzajemnej pomocy, zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie i oddania dla innych.
- Wzmocnienie patriotyzmu lokalnego i świadomości mieszkańców poprzez przybliżenie i przypomnienie wydarzeń ważnych dla Poslki i regionu;.
- Wzrost zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne i wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
- Wymiana doświadczeń starszego pokolenia z młodzieżą, zwiększenia świadomości mieszkańców i zaangażowania w bieżące problemy starszego wiekowo społeczeństwa lokalnego.

Źródła finansowania projektu:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pozyskaliśmy w ramach konkursu do działania 7.3 PO KL.
undefined                      undefined              undefined


Grupy docelowe:
W ramach działania wsparciem objęci zostali mieszkańcy z terenu Węgierskiej Górki, Wśród beneficjentów końcowych znalazły się osoby młode, w wieku szkolnym,ze względu na to, że to właśnie ta grupa społeczna przywiązuje najmniejszą wagę do miejsc zamieszkania i podtrzymywania więzi lokalnych.

Koordynator projektu:
Konrad Sobik 605217000

Okres realizacji:
od 01-03-2009 do 31-08-2009

Terminy przedstawień:
04-06-2009, 05-06-2009, 10-06-2009

Liczba uczestników na przedstawieniach:
Ponad 300 osób wzięło udział w przedstawieniach.

Zdjęcia z przedstwienia:













1. W celu zintegrowania rożnych grup społecznych zaangażowaliśmy do współpracy nauczycieli, a także weteranów wojennych, którzy wraz z młodymi tworzyli scenariusz do przedstawienia. Przez te działania projekt prowadził do integracji pokoleniowej, która jest niezbędna w sytuacji coraz to bardziej pogłębiającej się izolacji mieszkańców. Na spektakl teatralny zaproszeni zostaną mieszkańcy gminy Węgierska Górka.

Projekt jest skierowany do szerokiej grupy osób, a jego efekty zostały utrwalone w formie audiowizualnej dostępnej przez internet dla wszystkich zainteresowanych osób oraz w niektórych lokalnych Bibliotekach w formie DVD z możliwością ich wypożyczenia.

2. Przedstawienie przygotowywane przez młodzież o historii i kulturze Gminy.
Na działania te składały się czynności przygotowawcze i samo przeprowadzenie przedstawienia prezentującego historię bitwy pod Węgierską Górką. W realizację etapu przygotowawczego zaangażowani byli nauczyciele (3 osoby). Nauczyciel odpowiedzialny będzie z gromadzenie informacji do scenariusza, opracowanie scenariusza, ćwiczenia z uczniami nadzór i prowadzenie przedstawień .
Informacje do scenariusza pozyskane zostały od lokalnych mieszkańców obrazowały one wydarzenia z 1939 roku w aspekcie przeżyć rodzinno-społecznych. Do współpracy i jednocześnie integracji młodego pokolenia z tym starszym zostali zaproszeni kombatanci i weterani wojenni. Po opracowaniu scenariusza rozpoczęły się prace nad realizacją przedstawienia. Zaangażowani zostali uczniowie szkół lokalnych, którzy wykonali dekoracje, a także odegrają role aktorów. Po zakończeniu prac przygotowawczych wystawione zostało przedstawienie teatralne, na które zaproszeni zostali mieszkańcy gminy. Uczestnicy , realizatorzy, aktorzy spektaklu otrzymali słodki poczęstunek.

3. Konkurs na najlepszą pracę o kulturze bądź historii Węgierskiej Górki
W celu realizacji głównego zadania, jakim jest spektakl teatralny ogłoszony został konkurs na najciekawsze opowiadanie pt. "Węgierska Górka jakiej nie znamy" Informacja zostały opublikowane na ulotkach. Sześć najlepszych prac zostało nagrodzonych, a 3 z nich odczytane zostały przez autorów po spektaklu. Wszystkie inne zamieszczone na płycie DVD i stronie internetowej. Oceny prac dokonała niezależna trójosobowa komisja.

Nagrodami były odtwarzacze MP4 TRAK AVP 510 z możliwością oglądania zdjęć, filmów, muzyki, radia oraz z możliwością nagrywania dźwięków (dyktafon).

4. Wydanie płyty DVD  w 70 rocznicę Bitwy pod Węgierską Górką, zbliżającej pokolenia mieszkańców.

Końcowym elementem realizacji projektu było opublikowanie płyty DVD. Płyty zostały rozdysponowane wśród mieszkańców oraz umieszczone w bibliotekach.

Opis przedstawienia
Przedstawienie, przygotowane przez uczniów, było oparte na kanwie wydarzeń historycznych w Węgierskiej Górce. Miało to na celu zwiększenie świadomości mieszkańców i lepszej obserwacji otoczenia i podania pomocnej dłoni potrzebującym. Mówiąc o wydarzeniach ważnych dla historii Polski i regionu spowodujemy, iż pamięć o faktach nie zaginie.
Mieszkańcy poprzez uczestnictwo w projekcie będą sami w sobie świadkami przekazującymi dalej swą wiedzę.

Osoby starsze, pamiętające czasu wojenne prowadziły dialog z uczestnikami i widzami spektaklu. Stanowiły one most łączący młodych aktorów przedstawienia z obecnymi, dorosłymi postaciami - uczestnikami tych wydarzeń.

Miało to na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom przedstawienia i widzom szybko upływającego czasu. Dało możliwość czerpania wiedzy z doświadczeń tych ludzi. Spotkania miały również na celu pokazania bieżącego życia tych osób, ich problemów i zmartwień starszego pokolenia. Działanie to przyczyniło się do zwiększenia świadomości mieszkańców i zaangażowania w bieżące problemy starszego wiekowo społeczeństwa lokalnego.

undefined  undefined  

Comments