Strona główna‎ > ‎Dotacje unijne‎ > ‎

Wakacyjny przedszkolak

undefined
w gminie Wilamowice

W Gminie Wilamowice wiele dzieci nie korzysta z edukacji przedszkolnej, co spowodowane jest w głównej mierze brakiem miejsc w placówkach. Ale nie jest to jedyna przyczyna. Często bywa, że rodzice zostawiają maluchy pod opieką dziadków na czas swojej nieobecności lub po prostu nie stać ich na opłacenie przedszkola.

Dzieci nieuczęszczające do przedszkola w dużym stopniu są pokrzywdzone. Są to dzieci odsunięte od początkowej nauki, która stanowi fundament i podstawę wyjścia do dalszej edukacji w “zerówce” i szkole. Nie posiadanie tych podstaw rodzi duże braki, które powodują poważne problemy i bariery edukacyjne. Inną przykrą konsekwencją jest zagubienie dzieci. Przedszkole jest miejscem, które jako pierwszy szczebel w hierarchii edukacyjnej, integruje przebywające ze sobą dzieci, poprzez codzienny kontakt z rówieśnikami i opiekunami uczy pewnych naturalnych, stosownych zachowań w danej sytuacji, rodzi pierwsze więzi społeczne przygotowujące do życia w społeczeństwie.

Kto może przystąpić?
W ramach projektu wsparciem objęci zostaną najmłodsi mieszkańcy Gminy Wilamowice. Projekt zakłada uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych dzieci w przedziale wiekowym 3-5 lat, które nie uczęszczają do przedszkola. Założeniem projektu jest zorganizowanie dwóch tur, miesięcznych, wakacyjnych zajęć przedszkolnych. W każdej turze uczestniczyć będzie grupa 15 dzieci, więc ostatecznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 dzieci z terenu gminy.

Co w ramach projektu?
Zajęcia przedszkolne będące głównym działaniem przedmiotowego projektu umożliwią eliminację wymienionych konsekwencji. Pozwolą na zwiększenie ich wiedzy i obycia. Okres wakacyjny jest też idealnym czasem, by takie działanie zrealizować jako próba oswojenia maluchów z nową sytuacją, przyzwyczajenia ich do miejsca, w którym panują pewne reguły, zasady i obowiązki, przekonania rodziców o tym, że jednak warto starać się od nowego roku szkolnego posłać dziecko do przedszkola.
 

Koordynator projektu:

Jagoda Bakalarska Tel: 608 40 56 98 


Zajęcia będą miały miejsce w okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia. Zorganizowane zostaną dwa jednomiesięczne cykle zajęć, w miesiącu lipcu dla jednej 15-osobowej grupy dzieci, w miesiącu sierpniu dla drugiej 15-osobowej grupy dzieci. Dzienny tok zajęć obejmował będzie 5-godzinny okres czasu, od godziny 8 rano do 13 po południu. Organizowane zajęcia oparte będą na tradycyjnym modelu przedszkola, z wdrażaniem elementów Pedagogiki Montessori. Jest to pedagogika, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania, wspiera naturalny rozwój jednostki i przygotowuje ją w szerokim znaczeniu do życia w społeczeństwie. Plan zajęć ułożony będzie tak, aby znalazł się w nim czas na zabawę, zajęcia edukacyjne, aktywny wypoczynek, np. w formie spaceru, posiłek, odpoczywanie po posiłku. 
W czasie zajęć będzie zapewniony dzieciom posiłek, w postaci “suchego prowiantu”, np. drożdżówki, bułki, owoców, słodyczy. 

W ramach zajęć przedszkolnych prowadzone będą zajęcia plastyczne, a oprócz tego zorganizowane zostaną również dodatkowe formy rozwijające i kształtujące dziecko, jak np.:
- nauka pływania – 1 raz w tygodniu wyjazd na basen do Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach, praca z instruktorem pływania
- gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu zajęcia gimnastyczno-ruchowo-sportowe
- spotkania z językiem angielskim –  język obcy, nauka przez zabawę, 2 razy w tygodniu
- 2 wyjazdy na ściankę wspinaczkową do Bielska-Białej (1 wyjazd dla każdej grupy)- rozwijający sprawność fizyczną i ruchową wyjazd na ściankę wspinaczkowo-zabawową, przystosowaną dla dzieci z takiej kategorii wiekowej, z pełną asekuracją - opieka instruktora (w zastępstwie, w razie nie wyrażenia przez rodziców zgody na wyjazd o takim charakterze, zorganizowany zostanie wyjazd  do "Figlo Parku" do Bielska-Białej).

Na każde dziecko wydamy łącznie 1352 PLN. Cały projekt finansowany jest ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu ze stowarzyszeniem.