Strona główna‎ > ‎Dotacje unijne‎ > ‎

Pracuj u siebie


Założenia projektu:
Projekt zakłada aktywizację zawodową kobiet zamieszkujących Gminę Bestwina głównie w zakresie wsparcia samozatrudnienia. W tym celu zorganizowane zostaną szkolenia, dzięki którym uczestnicy, a raczej uczestniczki wyłonione spośród mieszkanek gminy, nabędą niezbędną wiedzę merytoryczną i umiejętości interpersonalne, które pozwolą im zniwelować problemy związane z zatrudnieniem i zwiększyć siłę przebicia na rynku pracy oraz chęć tworzenia własnych małych przedsiębiorstw. Wartością dodaną będzie zwiększenie świadomości uczestników w tym zakresie i podniesienie ich umiejętności osobowych. Zamierzeniem projektu jest wskazanie uczestnikom perspektyw zawodowych istniejących na terenie Gminy Bestwina. Pokażemy mieszkankom pracującym poza gminą, możliwości pracy miejscowej i korzyści z niej wynikające, m.in.: oszczędność czasu, pieniędzy, szansę na większy wypoczynek i życie prywatne. Możliwością taką jest zakładanie własnych działalności gospodarczych w oparciu chociażby o powstałe nowoczesne lotnisko w Kaniowie.


Korzyści dla uczestników:
  • poznanie kruczków księgowych ze specjalistą w dziedzinie księgowości (biegły sądowy w zakresie spraw księgowych)
  • spotkania z doradcą prawnym rozwiążą wszystkie wątpliwości i pokażą jak dochodzić swoich praw
  • szkolenia interpersonalne poprawią umiejętności komunikacji z ludźmi - będziesz zawsze lepiej postrzegana przez pracodawcę, kontrahentów i znajomych
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym pozwolą wybrać właściwą ścieżkę rozwoju osobistego. Będziesz robiła to co lubisz
  • szkolenie z przedsiębiorczości da ci wiedzę i praktyczne umiejętności pozyskiwania środków unijnych.
Podczas zajęć zapewniamy smaczne posiłki przygotowywane przez lokalną restaurację.


Koordynator projektu: 
Konrad Sobik 605217000

Termin realizacji szkoleń:
od 05-10-2009 do 3-12-2009

Cel główny:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet na terenie Gminy Bestwina.

Cele szczegółowe: 
  1. Zwiększenie kwalifikacji uczestników projektu umożliwiające im rozpoczęcie  prowadzenia własnych działalności na terenie Gminy.
  2. Uświadomienie mieszkańcom pracującym poza obszarem gminy istnienia możliwości podjęcia pracy na terenie swojego miejsca zamieszkania i wynikających z tego tytułu korzyści: zmniejszenie środków pieniężnych wydatkowanych na dojazd, oszczędność czasu przeznaczanego na dojazdy do pracy i z powrotem i możliwość przeznaczenia go np. na spędzenie w gronie rodzinnym.
  3. Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w projekcie.
  4. Wzrost możliwości zawodowych kobiet powyżej 45 roku życia.

Źródła finansowania:
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na  obszarach wiejskich. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
undefined                      undefined             undefined

Kto może uczestniczyć w zajęciach?
W ramach działania wsparciem objętych zostanie 15 kobiet zamieszkujących gminę wiejską - Bestwina, w tym pięć pań powyżej 45 roku życia