Strona główna‎ > ‎Dotacje unijne‎ > ‎

Mówię wyraźnie

Mówię wyraźnie - warsztaty logopedyczne w Gminie Jasienica. W ramach projektu wsparciem objęci będą uczniowie Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach oraz Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy.
 Na terenie wsi Mazańcowice znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, do którego uczęszcza 258 uczniów (132 dziewczynki i 126 chłopców). Z grupy 61 dzieci, rocznik 2002- 2003 (26 dziewczynek i 35 chłopców) zostanie wyłoniona grupa  10 dzieci, które zakwalifikują się do udziału w projekcie.
Na terenie wsi Jasienica znajduje się Zespół Szkolno-Przedzkolny, do którego uczęszcza 407 dzieci (224 dziewczynki i 183 chłopców). Z grupy 83 dzieci, rocznik 2002-2003 (41 dziewczynek i 42 chłopców) zostanie wyłoniona również grupa 10 dzieci do uczestnictwa w projektcie. 
Projekt zakłada uczestnictwo w zajęciach logopedyczych grupy docelowej po 10 z każdego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z przedziału wiekowego sześć - siedem lat tj. rocznik 2002 - 2003. 
Wybór tej grupy wiekowej podyktowany jest tym, iż do najważniejszych zadań w klasach początkowych należy opanowanie umiejętności pisania i czytania. Uczniowie, mający z tym  problemy w pierwszych latach nauki, często mają różnego rodzaju trudności w klasach starszych.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia konkretnych rezultatów twardych i miękkich.

1. Rezultaty twarde oraz produkty:
- 10 godzin zajęć logopedycznych dla 20 dzieci (40% dziewczynek  i 60%chłopców),
- zwiększenie szans na sukces edukacyjny dla 20 dzieci(40% dziewczynek i 60% chłopców),
- udział 20 dzieci w zajęciach logopedycznych (40% dziewczynek i 60 % chłopców),
- 200 godzin zajęć logopedycznych,
- opracowanie indywidualnej ścieżki zajęć dla każdego dziecka.

2. Rezultaty miękkie:
- zmniejszenie zaburzeń mowy u 80% dzieci,
- poprawa jakości i umiejętności komunikacji dla 80% dzieci,
- zwiększenie umiejętności nawiązywania kontaktów,
- podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie wiary we własne siły,
- zmniejszenie różnic rozwojowych,
- wyższy stopień motywacji ucznia co przyczyni się do większej efektywności nauczania. 

Termin realizacji: wrzesień 2010 r. do lutego 2011 r.


Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z rocznika 2002-2003 do kontaktu z nami.
ĉ
Konrad Sobik,
30 sie 2010, 22:05
Comments