Strona główna‎ > ‎

Dotacje unijne

Stowarzyszenie "inicjatywy społeczne" połączyło w ramach swoich członków osoby, które mają doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i chcą czynnie udzielać się społecznie.

Cel:
  • Maksymalizacja wykorzystania środków unijnych

Cel szczegółowy:
  • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i urzędami gmin w zakresie realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków unijnych

Działanie:
  • Opracowywanie wniosków unijnych jako lider projektu
  • Współtworzenie projektów unijnych z innymi podmiotami jako partner projektu
  • Realizacja projektów unijnych
  • Rozliczanie projektów unijnych

Dotychczasowe rezultaty naszych działań: