Har du tomt og en idé om hva du ønsker å bygge er du kommet et godt stykke på vei.
Alt det andre kan vi hjelpe deg med.


Vi utarbeider alle nødvendige tegninger og dokumenter, fra søknad om delingstillatelse der det er aktuelt til huset har ferdigattest. En nærmere beskrivelse av hva dette som regel innebærer finner du her.

Med ingeniør- og byggelederkompetanse gjennom mange år ser vi allerede på tidlig planleggingstadium hvordan bygget bør bygges og kan luke bort unødvendig fordyrende elementer hvis kunden ønsker det, eller vi kan ta hensyn til spesielle ønsker som kan fordre spesielle tiltak på et tidlig stadium for å unngå store kostnader.

Utgangspunktet kan være alt fra "ingenting" til ferdige byggemeldingstegninger fra arkitekt.

Videre tar vi også oppdrag som prosjektleder, byggeleder eller byggekontrollør og har jobbet både med enkeltstående bygg og feltutbygging.

Egne skisser & ideer?

Vi har tegnet mange hus basert på skisser levert av oppdragsgiver.
Sant å si er dette kanskje de mest fornøyde kundene våre.......Enebolig

Privat byggherre
Enebolig

Profesjonell byggherre
Fritidsbolig

Privat byggherre
Garasje

Privat byggherre
Rekkehus

Profesjonell byggherre
Fritidsbolig

Privat byggherre
Anneks/gjestehus

Privat byggherre
Lysthus

Profesjonell byggherre