Krav om obligatorisk uavhengig kontroll ble gjort gjeldende i de fleste byggesaker fra 1.1.2013. Uavhengig kontroll omfatter både prosjektering og utførelse. Vi kan utføre kontrolloppgaver i tiltaksklasse 1 og 2.

For eneboliger og andre prosjekter i tiltaksklasse 1 er den uavhengige kontrollen som forlanges av myndighetene begrenset til våtrom og klimaskall og av begrenset omfang. For tiltaksklasse 2 og 3 omfatter kontrollen alle fagområder.

Les mer om uavhengig kontroll på DiBK sine nettsider
Direkte link til "Veiledning om uavhengig kontroll"

Annen oppfølging og kontroll

Det utføres byggefeil for flere milliarder kroner hvert år i Norge.
Dersom feilene ikke oppdages i tide er det som regel eier eller ny kjøper som blir sittende med problemene og må ta kostnadene med reparasjoner og utbedring.
Vi tar oppdrag med kontroll og oppfølging også utover det som følger av lovens minimumskrav.


Nybygg enebolig


Alvorlige feil i grunnleggende konstruksjoner i dette huset gjorde at husleverandøren ble nødt til å demontere huset og bygge det opp igjen på nytt.

Ferdighusfirmaet er blant de som har levert flest hus i Norge.
Nybygg tomannsbolig

Omfattende fukt og muggsoppskader i grunnmur i begge leiligheter som følge av feil i prosjektering, utførelse og materialvalg. Oppdaget noen måneder etter innflytting.

Entreprenøren måtte erkjenne sitt ansvar og sørge for utbedring. Skadet del av grunnmuren ble revet og bygget opp igjen på nytt.

Entreprenøren er en av landets største boligprodusenter.
Rehabilitering enebolig

Plastfolie lagt på kald side av isolasjon, ingen dampsperre i himling. Isolasjon var gjennomvåt, i tillegg gjorde mangelfull lufting på loftet at det allerede var synlig vekst av muggsopp på trekonstruksjonene.

Utført av utenlandske håndverkere uten kompetanse om fuktmekanikk, omfattende utbedringskostnader som eieren måtte dekke selv.
Eierskifte leilighet

Omfattende fukt- og soppskader gulvkonstruksjon i 70 % av leiligheten som følge av slurv og feil utførelse av våtrom.

Tilfeldig oppdaget ved befaring før oppussing etter eierskifte.

Forsikringsselskap dekket det meste av utbedringskostnadene.