Foretaket


Foretaket er en videreføring av Ing J. A. Quamme som ble etablert høsten 1999 og har vært i kontinuerlig drift siden.
Fokusområder i dag er arealplanlegging, prosjektering, byggesaker, kontroll og oppfølging for private og profesjonelle oppdragsgivere.
Sentral godkjenning

(for tiden under arbeid)

  • Tiltaksklasse 2, Ansvarlig søker
  • Tiltaksklasse 2. Overordnet ansvar for prosjektering

Faglig leder


  • Høgskoleingeniør/bygningsingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole 1991. Diplomoppgave i hydrologi og damkonstruksjon.
  • 23 års praksis fordelt på:
  • 4 år som arkitekt og bygningsingeniør i ferdighusfirma. Ansvar for prosjektering og utførelse i Norge og Tyskland.
  • 2 år som prosjektleder og daglig leder i mindre konsulentfirma.
  • 18 år som arkitekt og bygningsingeniør i eget foretak. Oppdrag for større og mindre entreprenørselskap samt profesjonelle og private byggherrer. Over 400 prosjekter gjennomført.


Prosjekteringsverktøy


Det benyttes anerkjente fagverktøy, i prosjekteringssammenheng hovedsaklig ArchiCAD og Gemini Terreng & Entreprenør.