Stensethagan Borettslag
Nannestad kommune


Regulering/bebyggelsesplan.
Prosjektering og byggesak.
26 boliger i kjede/tomannsboliger for NCC Bygg AS/Rormerike BBL..
Siggerudtangen Boligsameie
Ski kommune


Prosjektering, byggesak, prosjektledelse, byggeledelse.
15 boliger for Oppegård Ski BBL.
Eltonåsen 3
Nannestad kommune


Prosjektutvikling, prosjektering, byggesak, prosjektledelse.
Veier og infrastrukter, 105 boliger i tungrupper og på eneboligtomter for ulike oppdragsgivere.
Stensrudfeltet
Fet kommune


Byggeledelse og kontroll.
Eneboliger og tomannsboliger for Østlandsbygg AS.
Neskollen
Nes kommune


Prosjektering og byggesak.
8 eneboliger for Kjell Tore Moe AS og Amblie og Moe Bygg AS.
Falkeveien 12
Lørenskog kommune


Prosjektering/utomhusplan.
5 boliger for BoligPartner AS.
Lerum gård
Gjerdrum kommune


Prosjektering.
Stall og ridehus.
Bjølsen borettslag
Oslo


Prosjektering og byggesak.

Omdisponering og innredning av loft for 6 leiligheter.
Ullevål Hageby
Oslo


Prosjektering og byggesak.

Omdisponering og innredning av loft for flere leiligheter