- მოწოდება -

ეს საიტი ჩემთვის გავიკეთე.
 
მიზანი - ენის შესასწავლად მოვიგროვე მასალები.

ყველას შეუძლია გამოიყენოს!

შენიშვნები და მოსაზრებები სიამოვნებით მიიღება.

პატივისცემით - თეიმურაზ ხუნდაძე - 577-50-46-42. t.khundadze@gmail.com
თბილისი 2010-2014

Subpages (24): View All
Comments