- მოწოდება -

ეს საიტი ჩემთვის გავიკეთე.
 
მიზანი - ენის შესასწავლად მოვიგროვე მასალები.

ყველას შეუძლია გამოიყენოს!

შენიშვნები და მოსაზრებები სიამოვნებით მიიღება.

პატივისცემით - თეიმურაზ ხუნდაძე - 877-50-46-42. temovaneli@gmail.com
თბილისი 2010.

Amy Walker - (21 Accents) ინგლისური ენის 21 აქცენტი

Произношение английского согласного звука /j/

Comments