CV

CV 2019-09-21

 
Personuppgifter 
Ingemar Wiklund 
Sundsbyvägen 12B
471 94 KÅLLEKÄRR
Tel: 0304-660406, 0709-549974

E-mail: ingemar.wiklund@gmail.com
Personnummer: 650507-xxxx 
Medborgarskap: Svenskt 
Körkort: *B**** 
Civiltillstånd: Gift
 

 
Utbildningsår
   Utbildning
Högskoleutbildning
2017VT
2000VT
2000VT
1997VT 
1987HT-1988VT
Lärarlyftet SV 4-6 30p
Examen, lärarutbildning 4-9 SO/IT 180p
Geografi 61-80p Stockholms universitet
Datapedagogik 5p. Lärarhögskolan Stockholm
Flygledarassistent (ofullbordad), Flygledarhögskolan, Malmö
Gymnasieutbildning
1988
1985
4-årig Teknisk Linje genom Kom Vux, Örnsköldsvik
2-årig Social linje, Örnsköldsvik
Diplomutbildning
2014
2011
2010
2002 
2001
1998-99
1995
1995
1993
1990
Handledare för lärarstudenter
Ledare för UF-företag, gymnasiet
PIM I till III
Lokala nätverk B, Kom-Vux Uddevalla (Win 2000 server professional, 150 gy. p.)
Lokala nätverk A, Kom-Vux Uddevalla (Nätverksteknik, 100 gy. p.)
Datautbildare av studenter genom LHS studentkår & ansvarig VT 99
Fortsättningskurs för bilrutemontörer
Diplomutbildning i limningsteknik och härdplastteknik
Diplomutbildning för bilrutemontörer
Förgyllning på glas
Övrigt
 
Ansvarig för både hårdvara och mjukvara i skolans datorpark samt pedagogiskt- och ekonomiskt ansvarig för IT-satsningar på Linnéaskolan AB, från 2001 till HT 2008.
Examensarbete: Skolornas IT-satsning, en gökunge i boet? 10p LHS
Autodidakt i C++, php, HTML, och databasprogrammering (främst MySQL och Paradox)
 
Min bok om datoranvändning i grundskolan:           http://sv.wikibooks.org/wiki/Datorn_i_grundskolan,_en_IT-teknikers_betraktelser
Min Wiki för grundskolan:                                         http://www.grundskoleboken.se/wiki/Huvudsida
Min bok om spelprogrammering i C++:                    http://sv.wikibooks.org/wiki/Programmera_spel_i_C%2B%2B_f%C3%B6r_nyb%C3%B6rjare
Min privata hemsida hittas här:                                http://ingemar-wiklund.se/
 
 
Anställning
Årtal 
Arbetsplats
2016-2019
2014-2016
2013-2014
2012-2013
 
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2001-2008 
2000
1999
1998
1997
1990-1995
1989 
1988-1989
1988
1988
1988
1988 
1988
1988
1987-1988
1987
1984-1985
Kristinedalskolan Stenungsund, SV och SO år 7-9 samt förberedelseklasser
Marstrands skola SV, MA, SO, NO, TK år 4-6
Bokenäs skola, Uddevalla. SV, MA, NO, SO, TK, BL år 6 samt NO och TK år 5
John Bauer Uddevalla, gymnasium. Programmering B (C++, Javascript), Nätverksteknik med serverhantering, Datorteknik, Service och support, Kommunikationsnät, Geografi A Projekt och företagande, handledning projektarbetet år 3.
John Bauer Uddevalla, gymnasium. Programmering A-C (C++), Operativsystem (Linux, Win 7), datorkommunikation, Geografi A, Projekt och Företagande, ergonomi
Ellös skola på Orust. SO åk. 7, SV åk. 6-8.
Bleketskolan på Tjörn; Teknik, SO och Tm slöjd Åk 6-9. Kållekärrskolan på Tjörn; Tm slöjd Åk 3-5.
Fuxernaskolan, Lilla Edet, tekniklärare åk 7-9 samt slöjd TM åk 3-9
Linnéaskolan AB, Ljungskile, SO/SV-lärare samt dataansvarig, Åk 6-9 f.o.m. VT 2001
Kyrkhedens skola, Ekshärad, Lärare i SO, svenska och engelska Åk 6-7
Hässelbystrands Glasmästeri, Stockholm. Glasmästeriarbete under sommaren
Hässelbystrands Glasmästeri, Stockholm. Glasmästeriarbete under sommaren
Hässelbystrands Glasmästeri, Stockholm. Glasmästeriarbete under sommaren
Bilglas AB, Drev eget glasmästeri i Örnsköldsvik, som mest 2 anställda
Skepparns glas, Östersund. Glasmästeriarbete
Bilglas AB, Örnsköldsvik. Glasmästeriarbete, anställd
Näske krog, Norum, restaurangbitäde under sommaren
Mählers skinn, Örnsköldsvik. Älghudsbearbetning
Psykiatriska kliniken, Örnsköldsvik, vårdare. Tillfälligt anställd vid behov
Scandic hotell Örnsköldsvik, servitör. Tillfälligt anställd vid behov
Restaurang Cecilia Örnsköldsvik, servitör. Tillfälligt anställd vid behov
Örnsköldsviks Allehanda, Örnsköldsvik. Tidningsbud under sommaren
SARA hotell Statt Örnsköldsvik, servitör. Tillfälligt anställd vid behov
Rafmagsveita Reykjavik, Island. Lagerarbetare under sommaren
F4, flygplansmekaniker inkl. praktisk ledarskapsutbildning (furir) Värnplikt
 
 
 
 
 
Anställningar - skolor                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Marstrands skola (rektor)
Bokenäs skola (rektor)
JB Education (fd. rektor)
JB Education (fd. rektor) 
Ellös skola (fd. rektor)
Bleketskolan (fd. rektor)
Bleketskolan (fd. rektor)
Bleketskolan (fd. rektor)
Kållekärrskolan (fd. rektor)
Fuxernaskolan (fd. rektor)
Fuxernaskolan (fd. rektor)
Linnéaskolan AB (fd. arbetslagsledare)
Linnéaskolan AB (fd. rektor)   
Anne Johannesson
Anders Sjöborg
Anneli Gustafsson
Annika Malmryd 
Birgitta Berntsson
Anneli Gustafsson
Jan Torstensson
Eva Enwall
Agneta Rafstedt
Magnus Olsson
Annika Egle
Christina Larsson (arb. lag ledare)
Anders Hedman
0725-54 80 84
0522-69 72 54
0736-73 92 98
0704-62 52 25
0304-50184
0304-601500
0304-601542
073-9821874
0304-601600
0520-659 500
0303-741491 (hem)
070-8493333
0522-670250
Linnéaskolan AB (fd. rektor)
Leif Regnér, rektor t. VT 04
070-297 60 90
Linnéaskolan AB (fd. rektor)
Martin Callermo, rektor t. HT 02
0522-85885
Kyrkhedens skola (fd. rektor)
Lena Bryngfors 
0563-540700

Vikariat
BILDA Vikarieförmedling Stockholm under år 2000 
Cecilia Orre 
08-652290

Div. vikariat i grundskolor i Stockholm:
Stenhagsskolan 
Akalla 
Åk 5 + 6
Hagsätraskolan
Hagsätra
Åk 3 + 6
Södra Ängby skola
Ängby
Åk 7 + 9
Hästhagsskolan
Farsta
Åk 6
Pilgrimsskolan
Blommensberg
Åk 5
Enbacksskolan
Tensta
Åk 3 + 6
Hökarängsskolan  1997 
Lärare: Maria Mc Leod 
Åk 6
Nytorpsskolan  1999 
Slutpraktik 7 veckor
Lärare: Margareta Bjöörn 
Åk 6 + 8
Kursansvarig för datautbildning på Lärarhögskolan
Lärarhögskolan
IT-ansvarig: Britt-Inger Fjällström 
08-7379900

Glasmästeri
Hässelbystrands Glasmästeri 
 Chef: Walter Olofsson
08-37 27 10
Arbetstillfällen före 1990 finns skriftliga arbetsgivarintyg till.
Ovanstående uppgifter kan senare styrkas vid behov.

 

För papper inför ev. anställning finns ej vidimerade kopior här nedanför:

   CV_INGEMAR_WIKLUND är ett förenklat CV med de allra viktigaste uppgifterna som lätt kan skrivas ut.
   iw_exam.gif är mitt examensbevis från LHS, lärarhögskolan i Stockholm.
   iw_lararlegitimation.pdf är min lärarlegitimation, kompletterad 20140710, personnumret är omredigerat för att undvika obehagligheter, i övrigt som originalet.

  Vid en ev. anställning tar jag naturligtvis med mig vidimerade kopior.
 
 
Ċ
Ingemar Wiklund,
Jul 12, 2014, 12:48 AM
ą
Ingemar Wiklund,
Jun 18, 2008, 2:24 AM
Ċ
Ingemar Wiklund,
Jul 12, 2014, 12:47 AM
Comments