มุมธรรม

    ฟังธรรมจากพระอาจารย์รัตน์ >>


ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะ  ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะ  ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้ว  ธรรมะจะเป็นธรรมะไปได้อย่างไรกัน