Інформаційні технологіїї


ОГІРКО Ольга Ігорівна

 

кандидат технічних наук


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

 

 

Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології 

                                                                                                                                  Львів – 2014

Форма додатку 11 *

                                                                                                                                       С П И С О К 

                                                                                                                          ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ

                                                                                                                                Огірко Ольги Ігорівни,

                    

 

за 2000 -2013 роки

№ п/п

 

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні

дані

Об-сяг,

стор.

СпівавториНаукові праці

1

Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів

 

Стаття

Відбір і обробка інформації. – 2000. – Вип. 14(90) – С. 151-156.

У фаховому виданні.

6

П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич. П. В. Луговий

2

Оцінка поверхневої енергії сталей у сірководневих середовищах

Стаття

Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2012. – № 4 (41). – С. 160–172.

У фаховому виданні.

5

П. Сопрунюк, В. Юзевич

3

Автоматизовані способи розпізнавання для алгебри алгоритмів

Стаття

Автоматика–2000. – Т. 6. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000. – С. 138 – 140.

У фаховому виданні.

3

 

4

Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції

Стаття

Комп’ютерні технології друкарства. – 2000. – № 5 – С. 296-303.

8

 

5

Редактор формул алгоритмів і аналіз синтаксису і семантики алгебри алгоритмів-секвенцій

Матеріали конференції

Матеріали 7 Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів: НУ ім. І. Франка, 2000. – С. 17-18.

.

2

В. М. Бритковський,

В. К. Овсяк 

6

Комп’ютерне та програмне забезпечення математичного моделювання.

Навчаль-ний посібник

 

Навчальний посіб-ник. Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2004 –С. 22

22

10

 

Л. М. Ясінська, М. Ф. Ясінський..

7

Математичне моделювання та інформаційних технології електронних таблиць

 

Навчаль-ний посібник

 

Навчальний посіб-ник. Львів: Університет «Львівський Ставропігіон», 2004 – С. 34

 

 

34

17

Л. М. Ясінська, М. Ф. Ясінський

8

Алгебра алгоритмів та інформаційні технології

Навчаль-ний посібник

[Електронний ресурс] : – Режим доступу:  http://www.ohirko2008.narod.ru/. 2008.C.7. навч. посіб. для студ. вузів ІІІ-ІУ рівня акредитації. – 80 Min / 700 МВ. –Львів. УАД. 2012

. – Систем. вимоги: Pentium ;

32 Mb RAM $ Win-dows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97- 2000.

 

 

7

  

9

Комп’ютерна реалізація алгебри алгоритмів

 

Стаття

Комп`ютерні технології друкарства, – 2000. – № 5 – С. 200-205.

У фаховому виданні.

6

 

10

Модель системи генерації програм СКАНЕР

Стаття

Комп`ютерні технології друкарства. – 2001. – № 6. – С. 42-48.

У фаховому виданні.

7

 

11

Модель комп’ютерної системи генерації програм з формул алгоритмів                                           

Стаття

Комп`ютерні технології друкарства, – 2001. – № 6. –  С. 93-97.

У фаховому виданні.

5

 

12

Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів.

Стаття

Квалілогія книги. – 2003. – № 6. – С. 189-193.

 У фаховому виданні.

5

 

13

Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів

Стаття

Комп`ютерні технології друкарства. – 2004. – № 8, – С. 191 – 196.

У фаховому виданні.

6

 

1

2

3

4

5

6

 

14

Інформаційні системи в оперативній поліграфії : навчальний посібник

Навчаль-ний посібник

 

Навчальний посібник – Львів: Університет «Львівський Ставропігіон». – 2011. – 174 с. (ISBN 978-966-2037-17-3)

174

95

 

Т. Й. Гаранько

 

15

Використання прогресивних інформаційних технологій в державному управлінні

 

Стаття

Ефективність державного управління. –Львів: УАДУ при ПрезидентіУкраїни Львів 2002. – С.  64 – 67.

 

4

Ю. І. Глущак

16

Інформаційна технологія оцінювання станів об’єктів із сталі в корозійному середовищі із сірководнем на основі термодинамічної моделі

Матеріали конференції

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті”. 21 листопада 2012 р., Львів. – С. 71-76.

 

6

В. М. Юзевич

17

Математична модель підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів. Алгебра алгоритмів                                    

Стаття

Науковий Вісник Українського Університету в м. Москві. – 2012. – Т. 17. – С. 158-160.

У фаховому виданні.

3

 

18

Iнформаційна технологія оцінювання станів об’єктів із сталі в морському середовищі із сірководнем з використанням алгебри алгоритмів.

Стаття

Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2012. – № 4 (41). – С. 160–172.

У фаховому виданні.

13

В. М. Юзевич

1

2

3

4

5

6

 

19

Реалізація математичної моделі підсистеми генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів

Стаття

 

Науковий Вісник Українського Університету в м. Москві. – 2012. – Т. 18. – С. 166-169. У фаховому виданні

4

 

  

20

Інформаційна технологія корозіометрії оцінювання об’єктів із сталі .

 

Стаття

Поліграфія і видавнича справа . – 2012. – № 4 (60). – С. 140–152.

У фаховому виданні.

13

 

21

Мультимедійно інформаційні технології корозіометрії. 

Тези доповіді

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»: Тези доповідей.К.:НАУ,2012 .c.  57.

1

 

22

Інформаційні технології корозіометрії                    

Тези доповіді

В зб.: Матеріали науково-практичної конференції УАД.Львів. – УАД, 2013. – С. 67

1

 

1

2

3

4

5

6

 

23

Інформаційна технологія визначення енергетичних характеристик поверхневих шарiв металів з використанням алгебри алгоритмів.

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Авторське майнове право належить Огірко О. І. Зареєстровано в м. Київ.10. 03. 2013.

 

17 C.

 

24

Корозіометрія

Навчаль-ний посібник

[Електронний ресурс]:– Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=cprWSweLEiA навч. посіб. для студ. вузів ІІІ-ІУ рівня акредитації. – 80 Min / 700 МВ. –Львів. УАД. 2012

. – Систем. вимоги: Pentium ;

32 Mb RAM $ Win-dows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97- 2000.

 

12

 

 

 

 

                                                                       О. І. Огірко

 

Список ЗАВІРЯЮ:

Завідувач кафедри

професор                                                                       В.М.Сеньківський

 

 

Вчений секретар Вченої ради УАД                                               З. М.СЕЛЬМЕНСЬКА

кандидат технічних наук, доцент,                                                      

 

“___5” ________6____ 2013 р.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Інформація
  явище незрівнянно більш давнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі свого розвитку передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. 

Існує декілька визначень цього поняття1.
  1. Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
  2. Інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.
  3. Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.
  4. Інформаційна технологія  це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів (ЮНЕСКО). 

Використання інформаційних технологій

На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних 
комп’ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам  використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо. Розроблені концепції впровадження ІТ в наукові заклади, фабрики, тощо. 
________________________________________________________________
Витрати на інформаційні та комунікаційні технології в 2005 р. в процентах до основного виробника - США

1. http://uk.wikipedia.org (Назва статті - Інформаційні технології)

(За матеріалами вільної енциклопедії uk.wikipedia.org)

Детальніше про "Інформаційні технології" дивіться тут https://docs.google.com/document/d/1geGqHbgw7KGW7xJwIfybYGZrrezarVwBw2yNDd8NGn8/edit?hl=en

опубліковано 2 січ. 2014 р., 21:29 ігор огірко   [ оновлено 2 січ. 2014 р., 21:30 ]

Огірко Ольга Ігорівна-математик.


http://www.youtube.com/watch?v=bI1gTLpBKGQ


1-1 of 1

Comments