.
Enllaç a una pàgina web

A la nostra pàgina biografia.html col·locarem un enllaç a la web d'on hem tret la informació que hem copiat i enganxat a la nostra pàgina:
Escriviu el text que us sembli, per exemple: més informació a wikipèdia. Seleccionant-lo definim l'enllaç des del botó Enlace de la barra d'eines.


A la finestra emergent Propiedades del Enlace introduïm la URL complerta de la pàgina amb la que volem enllaçar (si aquesta és una adreça d'internet) o la URL relativa si és una pàgina local. També podem definir si la nova pàgina s'obrirà en la mateixa finestra o en una de nova. Us recomano aquesta darrera opció per no perdre la nostra pàgina durant la navegació.


Un cop acceptem veurem que el text al que hem associat l'enllaç ha quedat subratllat i de color blau. Això indica que s'ha creat l'enllaç.

També podem utilitzar una imatge com a orígen d'un hipervincle. Probem-ho: busqueu un clip art o un gif animat que indiqui enllaç, inseriu-lo al costat del text d'enllaç anterior i creeu un hipervincle a la mateixa pàgina d'abans: en definir un enllaç a una imatge s'obre la finestra Propiedades de Imagen. Feu atenció a la casella Mostrar borde alrededor de la imagen i seleccioneu-la o no segons els vostres gustos.Colors i decoració dels enllaços

Els navegadors utilitzen tres colors predeterminats per als enllaços:


Podem modificar aquests colors des del menú Formato > colores y fondo de la pàgina
Si volem que no aparegui el típic subratllat o definir efectes als enllaços hem de crear un regle d'estil CSS. Això ho farem més envadant.


Entenent el codi

En llenguatge HTML els enllaços o hipervincles es defineixen amb l'etiqueta <a></a> Probeu a accedir a l'edició avançada dels que heu creat per veure i editar si cal els seus atributs:


Els atributs d'aquesta etiqueta (cliqueu per saber més):
href: ruta de l'ubicació de la imatge: dins la carpeta imatges. Aquest és l'únic atribut imprescindible
target: destí de l'enllaç (_blank: en nova finestra). Si no s'especifica, l'enllaç s'obirà en la mateixa finestra que la pàgina d'orígen
title: podem fer que en posar el punter del ratolí a sobre del text orígen de l'enllaç es mostri una etiqueta informativa

A la meva pàgina el codi del text que enllaça a la wikipèdia és:
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/The_Police" target="_blank" title="font d'informació utilitzada"> més info a wikipèdia</a>

El codi de la imatge que enllaça a la wikipèdia és:
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/The_Police"><img style="border: 0px solid ; width: 400px; height: 328px;" alt="Police en concert" title="Police en concert" src="imatges/Police.jpg" align="left" hspace="10"></a>
Si volem que l'enllaç aparegui en una nova finestra, haurem d'afegir manualment l'atribut target="_blank" dins l'etiqueta que defineix l'enllaç.
Comments