Типи алгоритмів

    Призначення блоків випливає з їхніх назв. Блоки з’єднують лініями, які описують послідовність виконання команди. Ці лінії називаються лініями потоків передавання інформації. Природні напрями потоків зверху-вниз і зліва направо. Якщо напрямок потоку інший то лінія повинна мати стрілку.
    Типи алгоритмів
    Є 4-ри типи алгоритмів:
    -прості;
    -розгалужені;
    -циклічні;
    -універсальні;    

    Простими є такі команди: виконати, встати, іти, вміти тощо. Якщо алгоритм складається лише з послідовності простих команд то його називають простим, або лінійним. Приклад: "Алгоритм Ранок":
    Встати о 6.30 годині.
    Виконати гімн. вправи.
    Умитися.
    Поснідати.
    Вийти з дому о 7.30 годині.

    Якщо в алгоритмі, окрім простих команд, є команда, яка містить умову, то такий алгоритм називається розгалуженим. Умови в інформатиці називаються логічним виразом. Приклад: 

"Алгоритм Вечір":  

     Повернутися з коледжу додому після занять.

     Пообідати.Якщо погода хороша, то попрацювати в саду, інакше піти в бібліотеку, взяти книжку, повернутися додому.

    Зробити домашнє завдання.

    Повечеряти.

    Якщо є цікава телепередача, то подивитися телевізор, інакше почитати книжку.

    Лягти спати.


    Циклічні алгоритми. Циклом називають процес повторення дій. Циклічні алгоритми забезпечують повторне виконання деяких команд скінчену кількість разів. Приклад: 

    Алгоритм коледж

    Іти на першу пару.

    Доки не закінчилися заняття іти на наступну пару.

    Іти додому.


    Універсальні алгоритми – це такі які містять в собі вище перечисленні такі алгоритми.

                                                                        Блок-схема і правила зображення блок-схем.

    Блок-схема - це Фізичне представлення задачі для її аналізу або розв`язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.

    Способи опису алгоритму:
    - формульний
    - словесний
    - графічний    
    - табличний
    - алгоритмічний 

    За допомогою алгоритму кожний конкретний результат отримується за скінченну кількість кроків із скінченної множини даних. Якщо для певних початкових даних процес виконання алгоритму завершується із отриманням результату, кажуть, що до таких даних алгоритм застосовний. Проте в деяких ситуаціях процес виконання алгоритму для певних початкових даних продовжується необмежено. Кажуть, що до таких початкових даних алгоритм незастосовний.


Comments