Strona główna


Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  SIÓDME


Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

                            I półrocze - do 19 grudnia 2017 r.

                            II półrocze - do 25 maja 2018 r.Wykonaj w dowolnym programie (programach) graficznym:
 • klasa  gr.1 - logo strony informatyka SP1  (termin - 19.12.2017 r.)
 • klasa  gr.2 - logo telewizji szkolnej  (termin - 19.12.2017 r.)Pliki z rozszerzeniem: jpg lub png.                   Rozmiar minimum: 800x600 pikseli                


Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  DRUGIE


Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

                            I półrocze - do 19 grudnia 2017 r.

                            II półrocze - do 25 maja 2018 r.
Wykonaj (grupa 3-osobowa) w programie AUDACITY: audycję radiową; czas trwania: od 3 min do 10 min (muzyka może zajmować max. 1/3 całej audycji). Pliki z rozszerzeniem: mp3.
 • klasa 2A termin - 5.01.2018 r.
 • klasa 2B termin - 5.01.2018 r.
 • klasa 2C termin - 5.01.2018 r.
 • klasa 2D termin - 5.01.2018 r.
 • klasa 2E termin - 5.01.2018 r
 • klasa 2F termin - 5.01.2018 r
 • klasa 2G termin - 5.01.2018 r
W sekcji PORADNIKI - materiały do czytania: Audacity-instalacja.pdf, Audacity-instrukcja.pdf, Audacity-instrukcja0.pdf i Audacity-instrukcja1.pdf                                                                                                                                                                                   

Wykonaj w programie Microsoft Word lub LibreOffice:
- ulotkę wyborczą (format papieru A5, dwustronną) - własna kandydatura na (do wyboru):
  radnego miejskiego, prezydenta miasta Ełku, wójta gminy Ełk:
- folder reklamowy (składanka).
 • klasa 2 gr.1 - ulotka wyborcza i folder reklamowy stadniny koni  
 • klasa 2 gr.2 - ulotka wyborcza i folder reklamowy wypożyczalni sprzętu wodnego 
Pliki z rozszerzeniem: doc lub docx                                                                                        

Stwórz w dowolnym programie graficznym metodą fotomontażu (fotomontażobraz uzyskany poprzez zmontowanie kilku fotografii, ich wycinków lub innych elementów graficznych)
 • klasa 2A gr.1 - logo biblioteki szkolnej (termin - 
 • klasa 2A gr.2 - logo Samorządu Uczniowskiego (termin - 
 • klasa 2B gr.1 - logo radia szkolnego (termin - 
 • klasa 2B gr.2 - logo telewizji szkolnej (termin - 
 • klasa 2C gr.1 - logo biblioteki szkolnej (termin - 
 • klasa 2C gr.2 - logo Samorządu Uczniowskiego (termin - 
 • klasa 2D gr.1 - logo radia szkolnego (termin - 
 • klasa 2D gr.2 - logo telewizji szkolnej (termin - 
rozmiar minimum -  800x600 pikseli;      plik zapisany w jednym z formatów: jpg, png, gif;