Strona główna


Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  CZWARTE

Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

                            II półrocze - do 25 maja 2019 r.

Wykonaj w dowolnym programie (programach) graficznym:
  • plakat promujący szkołę
Pliki z rozszerzeniem: jpg lub png.                   Rozmiar minimum: 800x600 pikseli 

Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  SIÓDME


Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

                            II półrocze - do 25 maja 2019 r.
Wykonaj w edytorze tekstu
  • folder promujący szkołę

Dokument w formacie docx, w układzie dwustronnym  z podziałem na trzy kolumny.               
Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  ÓSME


Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

 II półrocze - do 25 maja 2019 r.
Wykonaj w dowolnym programie (programach) graficznym:
  • plakat promujący szkołę

Pliki z rozszerzeniem: jpg lub png.                   Rozmiar minimum: 800x600 pikseli  
Ċ
Gimnazjum nr 2 Informatyka,
30 maj 2019, 03:27