Strona główna


Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  SIÓDME


Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

                            I półrocze - do 19 grudnia 2017 r.

                            II półrocze - do 25 maja 2018 r.Wykonaj w dowolnym programie (programach) graficznym:
  • logo strony informatyka SP1  (termin - 19.12.2018 r.)
  • logo telewizji szkolnej  (termin - 19.12.2018 r.)Pliki z rozszerzeniem: jpg lub png.                   Rozmiar minimum: 800x600 pikseli                


Zachęcam wszystkich do korzystania z zasobów E-PODRĘCZNIKI.

klasy  DRUGIE


Prace dodatkowe proszę dostarczyć:

                            I półrocze - do 19 grudnia 2017 r.

                            II półrocze - do 25 maja 2018 r.Wykonaj audycję radiową prezentującą ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w szkole:

W sekcji PORADNIKI - materiały do czytania: Audacity-instalacja.pdf, Audacity-instrukcja.pdf, Audacity-instrukcja0.pdf i Audacity-instrukcja1.pdf    
                                                                                                                                                                               
 

Pliki z rozszerzeniem mp3                                       Rozmiar: 5 do 25 minut                                               

Stwórz w dowolnym programie graficznym metodą fotomontażu (fotomontażobraz uzyskany poprzez zmontowanie kilku fotografii, ich wycinków lub innych elementów graficznych)
  •  logo biblioteki szkolnej 
  •  logo Samorządu Uczniowskiego 
  •  logo radia szkolnego 
  •  logo telewizji szkolnej 
  •  logo biblioteki szkolnej 
  •  logo Samorządu Uczniowskiego  
  •  logo radia szkolnego 
  •  logo telewizji szkolnej 
rozmiar minimum -  800x600 pikseli;      plik zapisany w jednym z formatów: jpg, png, gif;