กรอกข้อมูล (update) เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. ที่นี่ ค่ะ

 
เบอร์โทร. ติดต่อราชการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    
   
                   
1.หน้าห้อง ผอ.สพป.นภ. เขต 1042 - 360660 / Fax
2กลุ่มอำนวยการ042-360659 / Fax
3กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ042-360487
4กลุ่มบริหารงานบุคคล042-360764
5กลุ่มนโยบายและแผน042-360661
6กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา042-360486
7กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-313022
8หน่วยตรวจสอบภายใน042-313022
9กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล042-378296
10งานคุรุสภาประจำเขต042-378068 / Fax
11จนท. งานคุรุสภา089-5186695       เลื่อนแถบสกอร์บาร์ด้านขวาลง  เพื่อตอบคำถามข้อต่อไป

แจ้ง Update ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

    
                          แสดงข้อมูลเบอร์โทร. ที่โรงเรียนกรอกข้อมูล Update แล้ว

แจ้ง Update ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์โรงเรียน ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎


เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน  ( ณ เดือนกรกฎาคม 2559 )

วิดีโอของ Google เอกสาร


เบอร์โทร. สพป./สพม. ต่างสังกัด

Google Document


Comments