ที่ตั้ง   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เลขที่  113/4  หมู่ 2  ถนนอุดร-เลย  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000  โทร. 042-360659   โทรสาร  042-360660