Home

ДОБРОДОЈДОВТЕ!


НА ОВОЈ WEB ПРОСТОР ЌЕ ГИ НАЈДЕТЕ СИТЕ ПОТРЕБНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСТАВАТА ПО ИНФОРМАТИКА

СЕ НАДЕВАМ ДЕКА ЌЕ УЖИВАТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ!