home

Ви не можете навчити людину будь-чому,
Ви лише можете допомогти їй зрозуміти це самій.
Галілео Галілей
 

Даний ресурс покликаний допомогти вчителям інформатики перейти на якісно новий ступінь викладання предмету


До методичних комплектів "Інформатика. 9 - 11 клас" (автор – П. М. Малий) входять: 
  • Посібник для вчителя "Інформатика. Методичний супровід":
Інформатика: методичний супровід. 9 клас, 194 с.
Інформатика: методичний супровід. 10 клас, 168 с.
- Інформатика: методичний супровід. 11 клас, 158 с.
  • Посібник для учня "Робочий зошит з інформатики":
Робочий зошит з інформатики. 9 клас, 96 с.
- Робочий зошит з інформатики. 10 клас, 108 с.
Робочий зошит з інформатики. 11 клас, 92 с.
  • Методичні матеріали в електронній формі: презентації, файли для практичних робіт, тощо. 
    
    Посібники “Інформатика. Методичний супровід” складаються з календарно-тематичного та поурочного планування з інформатики.
   
     Видання відповідають програмам з інформатики для учнів 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, посібники для 10 та 11 класів містять матеріали, що відповідають програмам рівня стандарту та академічного рівня.

    Календарне планування дозволяє рівномірно розподілити в часі зміст курсу, ефективно поєднати практичні роботи з вивченням нового матеріалу. 

    Поурочне планування курсу деталізує наведене календарне планування. Автор пропонує різні типи уроків за основною дидактичною метою. Структура кожного уроку відповідає його типу та містить спеціальні позначення, що передують розповіді вчителя, опитуванню учнів, практичним роботам, демонстраціям та іншим структурним елементам (пояснення умовних позначень містить легенда, подана у передмові). Плани уроків мають чітку логічну спрямованість відповідно до навчальної і виховної мети. 

    Слід зазначити, що посібники не перевантажені науковим матеріалом, але й не обмежується розглядом лише найпростіших питань курсу інформатики. Видання є збалансованими, у них вдало поєднується достатньо глибокий рівень вивчення технологій із доступністю матеріалу для учнівського сприйняття. 

    У ході викладу тієї чи іншої теми автор посилається на робочий зошит. До кожного уроку підібрані відповідні завдання з робочого зошита. Важливим доповненням до даного посібника є матеріали в електронному вигляді, які містять презентації до розповіді вчителя та файли для практичних робіт. 

    Автор пропонує розповідь учителя супроводжувати демонстраціями з використанням програмного комплексу NetOpSchool.     
    Навчальні посібники “Робочий зошит з інформатики” містять різнопланові завдання різного рівня складності для кожного уроку, а також матеріали практичних робіт, обов’язкових для виконання та оцінювання. 

    Розподіл навчального матеріалу здійснено відповідно до авторського календарного та тематичного планування, наведеного у методичному посібнику “Інформатика. Методичний супровід”, окремі завдання знаходяться на електронному додатку до вказаних видань. Саме тому робочий зошит слід розглядати як невід’ємну складову авторського навчального комплекту. 

    Кожен розділ даних посібників містить матеріали уроків, в яких є завдання різного типу та рівня складності, що сприяють розвитку логічного мислення, засвоєнню нового матеріалу і оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером. 

    У посібниках використано багато оригінальних цікавих завдань ігрового характеру (ребуси, кросворди тощо), що дозволяє урізноманітнити уроки, здійснювати диференційований підхід. Зошити багаті ілюстративний матеріал, структурні елементи уроків виділені спеціальними умовними позначеннями, а тому робота з ними не викликає ускладнень.