Projecte


Projectes elaborats en el curs "Usuari II dins del Mòdul 4 - Iniciació a l'Ofimàtica-" realitzat per Eloïna Ojea. Curs 2007-2008