Acasă- INVITAȚIE

       Învățarea informaticii cu ajutorul jocului didactic constituie o metodă eficientă de stimulare și dezvoltare a motivației din partea elevului, exprimată prin interesul mare față de sarcinile de lucru, plăcerea de a învăța și explora lucruri noi, satisfacțiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare.         
    Jocurile didactice pot fi folosite la orice etapă a lecției, antrenează toți elevii și acționează favorabil și la elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură, crescându-le performanțele și obţinând încredere în capacitățile lor, deblocând astfel potențialul creator al acestora. Grafica şi animaţia vor atrage întotdeauna prin impactul vizual foarte mare. Astfel, sperăm ca elevii și profesorii să fie atraşi spre acest domeniu şi să răspundă pozitiv apelului acestui simpozion. 

INVITAȚIE

la

Simpozionul regional

 ’’INFORMATICA - ÎNVĂȚARE PRIN JOC’’

Ediția 2020 - ediție suspendată

 Cluj-Napoca            Stimați colegi,

            Palatul Copiilor Cluj vă invită să participați la Simpozionul regional "Informatica - învățare prin joc" care se desfășoară în perioada: 11 noiembrie 2019 - 12 iunie 2020. Simpozionul este inclus în calendarul CAER 2020, Anexa nr. 2 la OMEC nr. 5597/16.12.2019, poziţia 634 și are două secțiuni:

Secțiunea 1:  Povești animate, jocuri sau softuri educaţionale

Elevii pot participa cu lucrări practice care sunt aplicaţii informatice de tipurile: povești animate, jocuri educaţionale sau softuri educaţionale realizate în Scratch sau Alice 3. Fiecare lucrare va fi însoțită de documentația lucrării. 

Secțiunea 2: Lucrări din portofoliile elevilor

Elevii pot participa cu lucrări de grafică 2D, 3D, prezentări (Power Point, Google  Slides, etc), povesti ilustrate, postere. Lucrările de grafică și posterele vor fi trimise în unul dintre formatele:.png, .jpg, .stl, .pdf, .doc. Lucrările elevilor vor fi însoțite de documentația lucrării. 

Profesorii îndrumători ai elevilor pot participa cu lucrări proprii pentru a fi publicate în revista simpozionului.

Lucrările înscrise în cele două secțiuni vor respecta regulamentul Simpozionului "Informatica - învățare prin joc".
Lucrările selectate vor fi publicate în revista electronică „ÎNVĂȚARE PRIN JOC” cu ISSN 2668-4187, ISSN-L 2668-4187

Data limită pentru înscrierea și transmiterea lucrărilor este 1 iunie 2020.  
Participarea la simpozion va fi doar online!   
Nu se percepe taxă de participare!

Calendarul activităților, regulamentul simpozionului, modele pentru fișe de înscriere pentru elevii și profesorii participanți pot fi consultate pe celelalte pagini ale site-ului.


Director Palatul Copiilor Cluj, 
    Prof. Lenuţa Mirela CHIȘ 

Organizatori,
    prof. Adriana ILIOASA
    prof. Delia URSACHE
    prof. Mirela COCIȘ

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea simpozionului, ne puteți contacta la adresa de email: cerculinfocluj@gmail.com

site creat și actualizat de Adriana Ilioasa
profesor Palatul Copiilor Cluj